Skočiť na hlavný obsah
Silvia Pokrivčáková
23. 11. 2022

Úvod do značkovacích jazykov

image-20221123081419-1

Interaktívny webinár pre výskumných pracovníkov a študentov zaujímajúcich sa o počítačovú lingvistiku

Úvod do značkovacích jazykov

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.

Moderné technológie nás obklopujú na každom kroku. Tento webinár je určený pre záujemcov o úvod do problematiky značkovacích jazykov. Záujemcovia sa dozvedia o tom, čo sú to značkovacie jazyky, ako fungujú a kde sa s nimi stretneme. Webinár ukáže ich využitie v ich najjednoduchšej forme. Účastníci na jednoduchých príkladoch pochopia základné princípy a výsledkom bude schopnosť vytvorenia jednoduchého dokumentu, ktorý sa dnes dá vkladať do zložitejších systémov (napríklad redakčných alebo LMS systémov), ktoré s nimi dokážu pracovať.

5. decembra 2022, 14:00 – 15:30 v miestnosti 3T1
Webinár je súčasťou konferencie Výzvy2022

Počas webinára si účastníci budú môcť jednotlivé techniky prakticky vyskúšať, preto serióznym záujemcom odporúčame prezenčnú účasť. Možná však bude aj účasť online.

KEGA 019TTU‑4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov