Skočiť na hlavný obsah
Terézia Struhárová
26. 02. 2024

Úspešná vedecká publikácia na katedre nemeckého jazyka a literatúry

Vedecká monografia autoriek Lívia Adamcová/Silvia Adamcová pod názvom Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache získala historický úspech. Bola vydaná v známom nemeckom vydavateľstve v Mníchove (LINCOM) a populárnou sa stala aj v Rakúsku. Upozornili na ňu naši študenti nemeckého jazyka, ktorým počas študijného pobytu na univerzite v Grazi bola publikácia odporúčaná ako študijná literatúra vedená v zložkách univerzitnej knižnice. Naši študenti sa z nej pripravovali doma na skúšku z nemeckej jazykovedy a poznali ju.

Okrem toho je publikácia súčasťou univerzitnej knižnice na Viedenskej univerzite a používajú ju študenti na Institut für Germanistik der Wiener Universität, odkiaľ dostali autorky list, v ktorom sa konštatuje, že nová monografia o súčasnom nemeckom jazyku má výbornú úroveň a odporučili ju aj rakúskym študentom. Monografia skutočne mapuje súčasné pohľady na populárne témy z oblasti germanistickej lingvistiky, napr. vývin jazyka, varianty nemeckého jazyka, cudzie slová a proces ich prevzatia, jazyk, písmo, súčasná slovotvorba, germanizmy v cudzích jazykoch, moderné tendencie v súčasnej nemčine a i.

Sme radi, že aj táto publikácia prof. Adamcovej prispela k zviditeľneniu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

 

Plagát.