Skočiť na hlavný obsah
Terézia Struhárová
09. 12. 2023

ŠVOČ na katedre nemeckého jazyka a literatúry

Dňa 5. 12. 2023 sa na katedre nemeckého jazyka našej fakulty konalo školské kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Do tejto aktivity sa tento akademický rok zapojilo až 14 študentiek. Súťaž prebiehala v dvoch hlavných kategóriách – v kategórii bakalárskeho a magisterského štúdia.

Počas podujatia odznelo mnoho podnetných a zaujímavých výstupov nielen z oblasti nemeckého jazyka, literatúry či didaktiky, ale aj v ich medzipredmetovej súvislosti s globálnymi problémami dnešného človeka. Zhodnotili sme, že viaceré prezentácie našich študentiek odrážali ich usilovnú prípravu aj vysoký potenciál a zápal pre štúdium. Aj tento moment nás utvrdil v názore, že podporovať a motivovať študentov prináša svoje ovocie.

Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére aj vďaka výnimočnému hosťovi, ktorý zasadol do hodnotiacej komisie. Tento rok sme v nej mohli privítať Dr. Ivetu Sládekovú Ondrejkovú, zástupkyňu riaditeľa Goetheho inštitútu v Bratislave. Okrem svojej prítomnosti nás potešila i hodnotnými vecnými cenami pre víťazky tohto ročníka ŠVOČ (poukazy na vykonanie certifikovanej skúšky v GI, poukazy na hospitačnú prax v kurzoch v GI, darčekové tašky). Odovzdávanie cien sa nieslo v slávnostnej atmosfére aj vďaka prítomnosti pani dekanky doc. Viery Peterkovej, ktorá po krátkom príhovore odovzdala diplomy oceneným i zúčastneným študentkám.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich prítomnosť, oceneným študentkám ešte raz blahoželáme a veríme, že sa v takom hojnom počte a v skvelej atmosfére vidíme aj o rok!


Výsledky ŠVOČ 2023/2024

kategória bakalárskeho štúdia

1. miesto – Oľga Poláková

2. miesto – Terézia Kavická

3. miesto – Tamara Žalobínová

kategória magisterského štúdia

1. miesto – Alžbeta Lexmannová

2. miesto – Veronika Zlatohlávková

3. miesto – Simona Laciková

 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Zľava: Alžbeta Lexmannová, Veronika Zlatohlávková, Dr. Iveta Sládeková Ondrejková a Simona Laciková.
  Zľava: Alžbeta Lexmannová, Veronika Zlatohlávková, Dr. Iveta Sládeková Ondrejková a Simona Laciková.
 • Zľava: Oľga Poláková, Dr. Iveta Sládeková Ondrejková, Terézia Kavická a Tamara Žalobínová.
  Zľava: Oľga Poláková, Dr. Iveta Sládeková Ondrejková, Terézia Kavická a Tamara Žalobínová.