Skočiť na hlavný obsah
Blanka Kudláčová
13. 02. 2024

Stretnutie absolventov doktorandského študijného programu pedagogika

Skupinová fotografia.

V piatok, 9. februára 2024, sa v poobedňajších hodinách v zasadačke dekanky uskutočnilo historicky prvé stretnutie absolventov doktorandského študijného programu pedagogika na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Doktorandský študijný program v gescii katedry pedagogických štúdií bol akreditovaný v roku 2008 a prví jeho absolventi ukončili štúdium v roku 2011. Celkový počet absolventov do roku 2023 je 28. V tomto roku boli zosúladené dva doktorandské študijné programy – pedagogikaškolská pedagogika, s jednotným názvom pedagogika.

Stretnutia sa zúčastnilo 18 absolventov. Viacerí sa ospravedlnili a nemohli prísť z pracovných dôvodov, príp. im to nedovolili materské povinnosti. Potešujúce je, že všetci absolventi pracujú v oblasti školstva a vzdelávania detí a mládeže, príp. v oblasti školských politík. Desiati absolventi pracujú na vysokých školách na plný ustanovený pracovný čas v pozícii docentov (šesť) a v pozícii odborných asistentov (štyria), dve absolventky pracujú na vysokých školách na čiastočný pracovný úväzok. Na materskej katedre pracujú šiesti absolventi (v pozícii univ. docenta Peter Kusý, Ivana Šuhajdová, Marek Wiesenganger, v pozícii odborného asistenta Eva Bačkorová, Jana Balážová, Romana Martincová) a na katedre anglického jazyka a literatúry pracuje v pozícii docentky Hana Vančová. Dve absolventky pracujú v NIVAM v Bratislave.

Stretnutia sa zúčastnili viacerí školitelia absolventov (prof. Viktor Lechta, prof. Blanka Kudláčová, prof. Andrej Rajský) a ďalší kolegovia z katedry. Účastníkov prišla pozdraviť aj dekanka fakulty, doc. Viera Peterková. Výborná atmosféra a príjemné stretnutia vyústili do priania účastníkov založiť tradíciu takýchto stretnutí s dvojročnou, príp. trojročnou periodicitou.

Obrázok z udalosti.Obrázok z udalosti.