Skočiť na hlavný obsah
Gabriela Magalová
01. 12. 2022

Informačný seminár o orientácii v knižničných databázach pre študentov slovenského jazyka

Pre vysokoškolákov je viac ako potrebná schopnosť dobrej orientácie v knižničných databázach. Ako treba vyhľadávať zdroje, ako operatívne komunikovať s knižnicou? Dajú sa prostredníctvom knižničného systému vytvárať rešerše? Sú aj iné možnosti, ako sa dostať k publikáciám, ktoré v databáze univerzitnej knižnice nenájdem?

Obrázok z udalosti.

Na všetky tieto otázky študentom KSJaL PdF TU v stredu 30. 11. 2022 odpovedala Mgr. Lucia Bellovičová z Univerzitnej knižnice TU. Informačný seminár sa konal v študovni knižnice a bol sprevádzaný aj powerpointovou prezentáciu. Študenti 1. ročníka v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou a študenti odboru slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich získali cenné informácie o tom, ako operatívne využívať ponúkanú spoluprácu a skvalitniť svoje seminárne, bakalárske či magisterské práce.

Obrázok z udalosti.

Slovak