Skočiť na hlavný obsah
Jana Fančovičová
06. 07. 2024

Prvý rok fungovania Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Senica a Skalica

Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Senica a Skalica má za sebou úspešný školský rok 2023/2024. Mirka, Milica, Ľubica, Saška, Miriam a Eva podporovali školy a učiteľov v regióne pri implementácii nových metód vyučovania a výchovy prostredníctvom mentoringu pedagogických a odborných zamestnancov.

Okrem práce na vlastnom profesijnom raste zrealizovali:

  • Návštevy vyučovacích hodín u mentorovaných učiteľov a individuálne konzultácie medzi mentorom a mentorovaným učiteľom, kde riešili konkrétne výzvy a problémy v praxi.
  • Facilitácie učiacich sa skupín, kde viedli diskusie a zabezpečili výmenu príkladov dobrej praxe medzi učiteľmi.

Organizovali odborné prednášky a workshopy pre pedagogických a odborných zamestnancov na rôzne témy súvisiace s implementáciou nového kurikula s cieľom rozvíjať ich spôsobilosti a kompetencie.

Cieľom všetkých aktivít bolo a aj naďalej bude podporovať učiteľov v regióne pri zavádzaní zmien v rámci nového kurikula základného vzdelávania, prehĺbiť ich profesijný rast a vytvoriť regionálne partnerstvá na implementáciu reforiem.

Veľkým úspechom Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Senica a Skalica je vybudovanie partnerstiev medzi školami v daných okresoch a vytvorenie regionálnej siete škôl.

Mentorkám, celému centru a regiónu prajeme úspešný i ďalší školský rok 2024/2025.

 

Plagát.