Skočiť na hlavný obsah
Martin Dojčár
11. 09. 2023

Náboženstvo v kyberpriestore

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou pani Silvie Hroncovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky, a pána prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

Konferencia je čiastkovým výstupom z riešenia výskumného projektu KEGA 016TTU‑4/2021 Program duchovného sprevádzania pre vysokoškolských učiteľov.

Plagát

Dátum a miesto konania

28. 9. 2023 / 9:00

Aula Pazmaneum / Univerzitné nám. 1 / Trnava

Organizátori

Trnavská univerzita v Trnave / Pedagogická fakulta / Katedra pedagogických štúdií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / cirkevný odbor

Brigham Young University / USA

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Fakulta masmediálnej komunikácie

Cieľ konferencie

Kyberpriestor je historicky a kultúrne novou existenciálnou dimenziou súčasného človeka, v ktorej sa odohráva významná časť jeho pracovných, vzdelávacích, kultúrnych, zábavných i náboženských aktivít. Náboženstvá tradičného aj netradičného typu presunuli svoje pôsobenie do virtuality online priestoru počas pandémie v rokoch 2019 – 2021, mnohé tak ale urobili ešte predtým. Kyberpriestor ponúkol tiež nové možnosti pre šírenie nenáboženskej spirituality, prípadne rôznych foriem pseudoreligiozity a pseudospirituality.

Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Náboženstvo v kyberpriestore je preskúmať pôsobenie, limity a perspektívy tradičnej i netradičnej religiozity spoločne s rôznymi podobami spirituality v online priestore.

Otvorenie / 9:00 – 9:30

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. / rektor Trnavskej univerzity v Trnave

PhDr. Radovan Čikeš, PhD. / riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Plenárny blok / 9:30 – 11:30

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. / filozof / Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Možnosti a limity tradičnej a netradičnej spirituality v kyberpriestore

Jonathon T. Tichy, J.D. / právnik / Brigham Young University / Výkon náboženskej slobody v USA počas pandémie

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. / religionistka / Univerzita Karlova v Prahe / Lara Croft a alternativní spiritualita

Mgr. Michal Puchovský, Ph.D. / religionista / Sociologický ústav SAV v Bratislave / Očarované sociálne siete: pohanstvo a satanizmus na TikToku

Prestávka / 11:30 – 12:00

Panelový blok / 12:00 – 13:30

Moderuje prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. / profesorka a novinárka / Katolícka univerzita v Ružomberku

Mohamad Safwan Hasna / riaditeľ a imám / Islamská nadácia na Slovensku

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. / prorektor a teológ / Trnavská univerzita v Trnave

Ing. Ján Máhrik / kazateľ / Cirkev bratská

Mgr. Jana Nunvářová / tajomníčka pre médiá / Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Jonathon T. Tichy, J.D. / honorárny konzul ČR v Salt Lake City a právnik / Brigham Young University

Ukončenie konferencie a obed / 13:30 – 15:00

Vedecký výbor

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.
prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
prof. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., univer. profesor
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD., univer. docent

Organizačný výbor

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Mgr. Lucia Grešková, PhD.
Mgr. Alexandra Lengyelová
Mgr. Peter Jendryščík
Bc. Vanesa Kačurová
Bc. Anna Švecová
Bc. Mária Zaujecová
Bc. Dominika Zembová


logo pdf tu tt   logo ministerstva kultúry   logo byu   logo ucm tt