Skočiť na hlavný obsah
Gabriela Magalová
15. 04. 2023

Skratka, pointa, humor… Súťaž Fejtón 2023

Tohtoročná súťaž Fejtón bola v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi obohatená o ešte o jednu dimenziu. Aj teraz mali študenti možnosť zapojiť sa do súťaže v dvoch sekciách: v textovej (tvorba fejtónu) a v grafickej (tvorba karikatúry/kresleného humoru). Porota dostala 20 príspevkov, z toho bolo 12 textových a osem grafických. Najvýkonnejšou bola už tradične PdF (13 účastníkov), dvaja účastníci reprezentovali PF, dvaja FZaSP a jeden FF.

Tento rok organizátori využili prítomnosť jedného zo vzácnych porotcov – ilustrátora a maliara Martina Kellenbergera – a zorganizovali sme vernisáž jeho vtipných ilustrácií pod názvom Martin Kellenberger – Humor a filozofia vo výtvarnom umení. Na pomoc sme si preto pozvali M. Vyskupovú z Katedry dejín a teórie umenia FF, ktorá so svojimi študentmi vytvorila profesionálny kurátorský tím – a ten zvládol svoju úlohu bravúrne. Vernisáž výstavy obohatila aj hra študentky Alžbety Chlebákovej z PdF, ktorá tematicky umocnila atmosféru hravosti hrou na akordeóne.

Všetci porotcovia sa zhodli na tom, že investícia do kreativity sa oplatí. Vnímajú to ako jednu z dôležitých oblastí profesijného rastu našich študentov. Riadili sa heslom: Neočakávame neomylnosť: dávame priestor pre umelecké sebavyjadrenie, oceňujeme chuť pracovať, rásť – a v neposlednom rade aj pozerať sa na neľahkú realitu s potrebným nadhľadom, ktorý v živote pomáha. Tak to napokon sformuloval aj rektor R. Bílik. Počas toho, ako zúčastneným odovzdal ocenenia, vyjadril aj poďakovanie všetkým, ktorí sa tvorivo zapojili do popoludnia plného radosti, kreativity a humoru.

Katedru slovenského jazyka a literatúry v písaní fejtónu reprezentovali: David OslejAlexandra Maruniaková (1. r. Mgr. štúdia), Viktória Karelová (2. ročník Bc. štúdia v programe SJ v komunikácii nepočujúcich) a Alica Struková (3. ročník Bc. štúdia v programe SJ v komunikácii nepočujúcich), okrem dvoch fejtónov súťažila aj v grafickej sekcii.

Katedru tiež zviditeľnila Alžbeta Chlebáková hrou na akordeóne počas vernisáže (1. r. Bc. štúdia SJ v komunikácii nepočujúcich).

Vážime si váš čas, chuť pracovať na sebe a zveľaďovať iskričku tvorivosti, ktorú sme vo vás objavili. 🙂

 

Fejtón 2023:

1. miesto – Glasová, Eva – FZaSP

2. miesto – Višňovec, Ľubomír – PF

3. miesto – Hudák, Erik – PdF

 

Karikatúra/kreslený humor 2023

1. miesto – Vojčáková, Sabína – PdF

2. miesto Tobolková, Izabela – PdF

3. miesto Rakárová, Anna – PdF

 

Všetkým účastníkom blahoželajú porotcovia súťaže:

Gabriela Magalová – KSJaL PdF TU

Zuzana Martinkovičová – Univerzitná knižnica TU

Martin Kellenberger – externý hosť

Roman Gajdoš – KPVU PdF TU

 

 • Účastníci a protcovia súťaže Fejtón s rektorom R. Bílikom
  Účastníci a protcovia súťaže Fejtón s rektorom R. Bílikom
 • Obecenstvo Fejtón 2023
  Obecenstvo Fejtón 2023
 • Vernisáž výstavy M. Kellenbergera
  Vernisáž výstavy M. Kellenbergera
 • Z vernisáže
  Z vernisáže
 • Alžbeta Chlebáková ako hudobný hosť vernisáže
  Alžbeta Chlebáková ako hudobný hosť vernisáže