Skočiť na hlavný obsah
01. 10. 2023

Trojičné námestie povedalo „áno“ jazykom

Jazykové vzdelávanie podporuje rozvoj kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho porozumenia. Na počesť jazykovej rôznorodosti preto vyhlásila Rada Európy v roku 2001 Európsky deň jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s mestom Trnava pri tejto príležitosti usporiadala oslavy spojené s aktivitami určenými najmä pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Zúčastnení pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty vytvorili množstvo zábavných hier a úloh, ktoré žiakom netradičnou formou sprostredkovali jazyky známe i menej známe. Na stanovištiach na Trojičnom námestí sa tak žiaci mohli nekonvenčným spôsobom oboznámiť napríklad aj s japončinou, latinčinou, programovacím jazykom či posunkovým jazykom. Práve ten je zapísaný v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a zúčastneným žiakom ho sprostredkovali budúci tlmočníci, študenti z odboru slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

To, že ide o atraktívne podujatie, dokázala veľmi vysoká návštevnosť jednotlivých stanovíšť, ktorá niekoľkonásobne prekonala očakávania organizátorov. Veríme, že každý žiak si z akcie odniesol nielen nové a neobyčajné poznatky, ale aj vedomie, že učiť sa jazyky je zábava. Podnecovať v žiakoch nadšenie pre učenie sa je totiž jednou z kľúčových úloh učiteľa.

Mgr. Romana Antalová

Fotografie: Mgr. Rebeka Juhászová, PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský