Skočiť na hlavný obsah
18. 06. 2024

Dve Anny z pedagogickej fakulty : Nezabudnuteľný zážitok so stážou v slovenskom parlamente

Skupinová fotografia.

Pravdepodobnosť a šance spočiatku vyzerali byť nulové, ale kde dáte srdce a seba samých, tam prichádza úspech. Takto by sme opísali náš pohovor pred rokom, kde sme sa stretli, ale ešte vôbec nevedeli, čo nás čaká.

Sme dve Anny, študentky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa rozhodli nemrhať svojím časom zbytočne, ale naplno ho využívať počas svojho štúdia. Obe máme zmysel pre sebarozvoj a vzdelávanie. Nielen to univerzitné, ale aj mimoškolské. Sme zapálené pre veci verejné a naša krajina či dianie v nej nám nie je ľahostajné. To boli a sú dôvody, prečo sme sa pred rokom prihlásili na neplatenú stáž do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá predstavuje jednu z najdôležitejších inštitúcií vôbec.

Každá sme dostali možnosť pracovať na jednom z oddelení Kancelárie NR SR. Anna Palkech Novotová si vyskúšala prácu na odbore zahraničných vzťahov a protokolu a Anna Budzáková zasa naberala skúsenosti na oddelení parlamentného archívu.

„Prekážky treba rozbiť a nie sa im poddávať!“
—Milan Rastislav Štefánik

Počas našej desaťmesačnej stáže sme zažili jeden z najdynamickejších rokov na pôde parlamentu vôbec. V roku, keď sa v našej krajine konalo viacero volieb, sme mali možnosť byť súčasťou viacerých dôležitých momentov, ktoré profilovali vývoj našej krajiny od ustanovujúcej schôdze novozvoleného parlamentu, cez mnohé rokovania výborov až po vystúpenie prezidentky v pléne NR SR. Taktiež sme mali možnosť zúčastňovať sa na akciách organizovaných Parlamentným inštitútom NR SR.

Vďaka našej stáži sme si uvedomili, že za chodom krajiny nestoja len poslanci a ich pomocné ruky, ale aj množstvo iných zamestnancov, ktorých práca je nesmierne dôležitá pre chod tejto inštitúcie.

Tieto spomienky by neboli tak intenzívne a príjemné, nebyť všetkých ľudí, ktorých sme počas tohto roka stretli. Spoznali sme množstvo zaujímavých a cieľavedomých ľudí, ktorí už navždy budú našimi priateľmi. Rovnako sme sa spoznali aj my dve a vďaka tomu spolu môžeme motivovať ďalších študentov k tomu, aby počas svojho štúdia chceli viac. Viac ako len titul, aby rozširovali svoje obzory a otvárali si v živote čo najviac dverí. Možností máme ako študenti veľa, je len na nás ako ich využijeme.

Na záver by sme sa touto cestou chceli ešte poďakovať pani dekanke Viere Peterkovej a našim vyučujúcim, ktorí nás počas tohto roka v stáži podporovali a vychádzali nám v ústrety.

Dve Anny.


Zdroj: Dve Anny z pedagogickej fakulty : Nezabudnuteľný zážitok so stážou v slovenskom parlamente