Skočiť na hlavný obsah
23. 01. 2023

Deň otvorených dverí na katedre nemeckého jazyka a literatúry

image-20230123140021-1

Milí študenti – maturanti, v týchto dňoch organizujú slovenské vysoké školy deň otvorených dverí a vítajú záujemcov o vysokoškolské štúdium. K tejto výzve sa pripájame aj my – učitelia nemčiny na našej katedre a odkazujeme Vám – príďte k nám študovať!

Je všeobecne známe, že v súčasnosti všetci mladí ľudia ovládajú angličtinu a učia sa ju dokonca aj malé deti v škôlkach. Aj z toho dôvodu je ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka takzvanou pridanou hodnotou vo Vašom budúcom povolaní a kariére. Nemčina je veľmi atraktívna a potrebná (aj na Slovensku) – a my Vám to dokážeme. Prevedieme Vás nielen kultúrou, históriou nemecky hovoriacich krajín, ale ukážeme Vám, ako sa dá tento jazyk dobre naučiť.

Ozaj, vedeli ste, že na Slovensku je cca 894 nemeckých firiem? Od tých najväčších (napr. Volkswagen, Siemens, Henkel, Man) až po najmenšie neustále hľadajú jazykovo zdatných absolventov, ku ktorým by ste patrili aj Vy. My z Vás ale chceme v prvom rade vychovať dobrých učiteľov nemčiny pre našich žiakov a študentov. Uvidíte, že to ide.

My – Vaši budúci pedagógovia na nemeckej katedre sa budeme na Vás tešiť a určite Vás v štúdiu podporíme. Vyučovacie hodiny pripravujeme tak, aby Vás zaujali a motivovali k ďalšiemu štúdiu. Máme výborné kontakty na rôzne univerzity (napr. cez program Erasmus+), na ktorých môžete počas štúdia pobudnúť, pravidelne pozývame profesorov nemčiny zo zahraničia na stretnutia a prednášky pre študentov. Okrem toho organizujeme mnoho podujatí o nemčine a pre nemčinu, ktoré Vaše štúdium zatraktívnia.

Každý študent, ktorý má aspoň trošku záujem o nemčinu, Nemecko a ostatné nemecky hovoriace krajiny, je u nás vítaný. Prihláste sa na štúdium k nám a budeme sa na Vás tešiť nielen v stredu 25. 1. 2023 na Priemyselnej ulici 4, ale aj pri zápise na štúdium do prvého ročníka v septembri.

Kolektív pedagógov KNjaL

image-20230123140021-2