Skočiť na hlavný obsah
Michaela Košútová Guillaume
19. 01. 2024

Arteterapia ako zrkadlo vnútorných obrazov duše

Society of Slovak Art therapists v spolupráci s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovali arteterapeutickú konferenciu

 

Arteterapia ako zrkadlo vnútorných obrazov duše

 

Arteterapeutická intervencia je priestor, v ktorom sa otvárajú mnohé existenciálne otázky o zmysle a účele nášho bytia na tomto svete. Človek dostáva možnosť prostredníctvom spontánneho sebavyjadrenia preniknúť hlbšie k svojej podstate a pochopiť účel, ktorý dáva jeho existencii ten pravý zmysel. Tak sa učí porozumieť samému sebe, pochopiť svoje vzťahy k druhým či širšiemu okoliu, komunite, svetu. V arteterapeutickej práci sa obnažuje duša, poslanie, ktoré sa nám nánosmi našich ambícií, cieľov a povinností stratilo zo zreteľa. Ako vznikajú a fungujú obrazy duše sme spoločne zdieľali v širšom odbornom kruhu arteterapeutov a priateľov arteterapie na konferencii, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 1. 2024.

Miesto konania: aula pedagogickej fakulty, Priemyselná ulica 4, Trnava

Dátum a čas konania: 22. 1. 2024, 8:30 – 18:00

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou dekanky pedagogickej fakulty doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD.

 

Program:

Registrácia

8:00 – 8:30

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.: Príhovor – Otvorenie konferencie

8:30 – 8:45

Ak. Mal. Kamila Ženatá: Úvod do psychoanalyticky vedené arteterapie

8:45 – 9:45

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. : Obal rodinného CD – Spoločná komunitná tvorivá práca detí s problémovým správaním a ich rodičov

9:45 – 10:15

Prestávka

10:15 – 10:45

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.: Cestou k sebaporozumeniu alebo od neviem k sebaobjavom

10:45 – 11:15

Mgr. Beáta Nemcová: Byť dobrým človekom

11:15 – 11:35

Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD.: Kam kráčam? Aký je môj účel? Čo je mojou úlohou na tomto svete?

11:35 – 11:55

Diskusia

11:55 – 12:30

Obedová prestávka

12:30 – 13:30

PhDr. Andrea Vasilescu, PhD.: Dotyk snehových vločiek – tak podobné a tak odlišné…

11:30 – 13:50

PaedDr. Ivana Pančáková: Otvorené príbehy

13:50 – 14:10

Zuzana Románová, DP: Princípy tanečno-pohybovej terapie v osobnom a profesijnom živote

14:10 – 14:40

Prestávka

14:40 – 15:00

Zuzana Románová, DP: Telo ako mapa nášho života

PaedDr. Ivana Pančáková: Otvorený príbeh

Mgr. Andrea Geseová: Surealistická koláž – DADA

Prvý blok workshopov

15:00 – 16:20

Prestávka

16:20 – 16:30

Mgr. Beáta Nemcová: Plavba

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.: Tu sa nachádzate

Mgr. Andrea Geseová: Surealistická koláž – DADA

Druhý blok workshopov

16:30 – 18:00