© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie o uplatnení absolventov 
zvoleného študijného programu

Uplatniteľnosťou absolventov sa zaoberá aj vnútorný systém kvality univerzity.

Informácie o uplatnení absolventa môžu byť poskytnuté na webových stránkach katedier zabezpečujúcich jednotlivé študijné programy:

 


Súvisiace informácie

Prosím, zvoľte stupeň štúdia.