Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Informácie o prvom kole prijímacieho konania a podmienkach 
prijatia na štúdium na akademický rok 2020/2021

 

Dokument Veľkosť Dátum
125,01 kB (122,08 KiB) 28. 2. 2019
196,50 kB (191,89 KiB) 13. 11. 2018
111,28 kB (108,67 KiB) 1. 3. 2019
178,05 kB (173,88 KiB) 13. 11. 2018
Témy dizertačných prác pre doktorandské študijné programy na akademický rok 2019/2020

 

Pozrite aj Informácie o druhom kole prijímacieho konania.