Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 18. 7. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výsledky 2. kola prijímacieho konania na bakalárske štúdium a na AR 2018/2019

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí  alebo neprijatí uchádzačov na bakalárske štúdium na AR 2018/2019 – 2. kolo.

Uverejňujeme anonymné zostavy uchádzačov.

 

Študijný program anglický jazyk a literatúra (denné štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315048621|0218R03670 P (XAJL­‑D1) 12. U1318059357|0218R03725 P (XAJL­‑D1)
2. U1318059362|0218R03757 P (XAJL­‑D1) 13. U1318059307|0218R03616 P (XAJL­‑D1)
3. U1317056712|0218R03898 P (XAJL­‑D1) 14. U1316053563|0218R03734 P (XAJL­‑D1)
4. U1318059391|0218R03899 P (XAJL­‑D1) 15. U1316053416|0218R03652 P (XAJL­‑D1)
5. U1318059223|0218R03445 P (XAJL­‑D1) 16. U1318058813|0218R02912 P (XAJL­‑D1)
6. U1318059392|0218R03903 P (XAJL­‑D1) 17. U1316054049|0218R03653 P (XAJL­‑D1)
7. U1318059320|0218R03693 P (XAJL­‑D1) 18. U1318059390|0218R03896 P (XAJL­‑D1)
8. U1318059241|0218R03553 P (XAJL­‑D1) 19. U1318059400|0218R03926 P (XAJL­‑D1)
9. U1318057528|0218R03591 P (XAJL­‑D1) 20. U1318059356|0218R03897 P (XAJL­‑D1)
10. U1318059388|0218R03894 P (XAJL­‑D1) 21. U1318059185|0218R03362 P (XAJL­‑D1)
11. U1318059389|0218R03895 P (XAJL­‑D1) 22. U1317056426|0218R03231 P (XAJL­‑D1)

Študijný program anglický jazyk a literatúra (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059331|0218R03663 P (XAJL­‑E1) 5. U1316053807|0218R03728 P (XAJL­‑E1)
2. U1318059363|0218R03763 P (XAJL­‑E1) 6. U1318058878|0218R03933 P (XAJL­‑E1)
3. U1318059297|0218R03634 P (XAJL­‑E1) 7. U1318059311|0218R03625 P (XAJL­‑E1)
4. U1318059341|0218R03680 P (XAJL­‑E1) 8. U1318059283|0218R03567 P (XAJL­‑E1)

Študijný program anglický jazyk a literatúra – história

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059351|0218R03697 P (XAj­‑His D1) 3. U1318059293|0218R03593 P (XAj­‑His D1)
2. U1318059209|0218R03432 P (XAj­‑His D1)      

Študijný program anglický jazyk a literatúra – chémia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059359|0218R03730 P (XAj­‑Ch­‑D1)

Študijný program anglický jazyk a literatúra – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059254|0218R03521 P (XAj­‑I­‑D1) 2. U1318059395|0218R03909 P (XAj­‑I­‑D1)

Študijný program anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059303|0218R03610 P (XAj­‑Vu­‑D1)

Študijný program biológia – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1317056148|0218R03454 P (XB­‑Ev­‑D1)

Študijný program biológia – chémia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059294|0218R03599 P (XB­‑Ch­‑D1) 6. U1318059191|0218R03373 P (XB­‑Ch­‑D1)
2. U1318059300|0218R03731 P (XB­‑Ch­‑D1) 7. U1316051744|0218R03679 P (XB­‑Ch­‑D1)
3. U1316052319|0218R03732 P (XB­‑Ch­‑D1) 8. U1318059370|0218R03787 P (XB­‑Ch­‑D1)
4. U1316051865|0218R03620 P (XB­‑Ch­‑D1) 9. U1318059310|0218R03621 P (XB­‑Ch­‑D1)
5. U1318059340|0218R03677 P (XB­‑Ch­‑D1)      

Študijný program biológia – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1317056182|0218R03545 P (XB­‑I­‑D1)

Študijný program náboženská výchova – chémia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058077|0218R03786 P (XNv­‑Ch­‑D1)

Študijný program predškolská a elementárna výchova (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059329|0218R03658 P (XPEP­‑E1) 19. U1318059274|0218R03557 P (XPEP­‑E1)
2. U1318059344|0218R03686 P (XPEP­‑E1) 20. U1318059234|0218R03462 P (XPEP­‑E1)
3. U1318059309|0218R03617 P (XPEP­‑E1) 21. U1318059263|0218R03556 P (XPEP­‑E1)
4. U1318059319|0218R03642 P (XPEP­‑E1) 22. U1318059401|0218R03929 P (XPEP­‑E1)
5. U1316052504|0218R03758 P (XPEP­‑E1) 23. U1314045363|0218R03765 P (XPEP­‑E1)
6. U1310028328|0218R03568 P (XPEP­‑E1) 24. U1318059402|0218R03930 P (XPEP­‑E1)
7. U1313043740|0218R03900 P (XPEP­‑E1) 25. U1315050177|0218R03761 P (XPEP­‑E1)
8. U1318059366|0218R03762 P (XPEP­‑E1) 26. U1318059161|0218R03662 P (XPEP­‑E1)
9. U1318059164|0218R03328 P (XPEP­‑E1) 27. U1318059258|0218R03589 P (XPEP­‑E1)
10. U1318059385|0218R03927 P (XPEP­‑E1) 28. U1318059282|0218R03565 P (XPEP­‑E1)
11. U1318059365|0218R03760 P (XPEP­‑E1) 29. U1318059218|0218R03459 P (XPEP­‑E1)
12. U1318059284|0218R03566 P (XPEP­‑E1) 30. U1318059275|0218R03558 P (XPEP­‑E1)
13. U1318059253|0218R03510 P (XPEP­‑E1) 31. U1317055998|0218R03959 P (XPEP­‑E1)
14. U1318059352|0218R03698 P (XPEP­‑E1) 32. U1318059212|0218R03422 P (XPEP­‑E1)
15. U1318059389|0218R03901 P (XPEP­‑E1) 33. U1316054034|0218R03928 P (XPEP­‑E1)
16. U1318059289|0218R03590 P (XPEP­‑E1) 34. U1317054494|0218R03345 P (XPEP­‑E1)
17. U1318059322|0218R03646 P (XPEP­‑E1) 35. U1318059192|0218R03485 P (XPEP­‑E1)
18. U1315050502|0218R03576 P (XPEP­‑E1)      

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059299|0218R03604 P (XSj­‑Aj­‑D1) 4. U1318057454|0218R03708 P (XSj­‑Aj­‑D1)
2. U1318059189|0218R03375 P (XSj­‑Aj­‑D1) 5. U1318059349|0218R03696 P (XSj­‑Aj­‑D1)
3. U1318057686|0218R03631 P (XSj­‑Aj­‑D1)      

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – biológia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059231|0218R03456 P (XSj­‑B­‑D1) 3. U1318059096|0218R03228 P (XSj­‑B­‑D1)
2. U1316054284|0218R03714 P (XSj­‑B­‑D1)      

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059324|0218R03650 P (XSj­‑Ev­‑D1) 6. U1318059397|0218R03915 P (XSj­‑Ev­‑D1)
2. U1318057390|0218R03486 P (XSj­‑Ev­‑D1) 7. U1318059321|0218R03644 P (XSj­‑Ev­‑D1)
3. U1318059302|0218R03609 P (XSj­‑Ev­‑D1) 8. U1318059293|0218R03622 P (XSj­‑Ev­‑D1)
4. U1314047568|0218R03888 P (XSj­‑Ev­‑D1) 9. U1318059314|0218R03640 P (XSj­‑Ev­‑D1)
5. U1314047603|0218R03569 P (XSj­‑Ev­‑D1)      

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – história

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1317056190|0218R03681 P (XSj­‑His D1) 4. U1318059321|0218R03643 P (XSj­‑His D1)
2. U1318059221|0218R03443 P (XSj­‑His D1) 5. U1318059293|0218R03623 P (XSj­‑His D1)
3. U1317056409|0218R03560 P (XSj­‑His D1) 6. U1317055491|0218R03695 P (XSj­‑His D1)

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059276|0218R03633 P (XSj­‑I­‑D1) 3. U1317054904|0218R03683 P (XSj­‑I­‑D1)
2. U1318059360|0218R03729 P (XSj­‑I­‑D1)      

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059333|0218R03668 P (XSj­‑Nv­‑D1)

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059119|0218R03360 P (XSj­‑Vu­‑D1)

Študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059348|0218R03694 P (XSPaV­‑D1) 19. U1318057256|0218R03796 P (XSPaV­‑D1)
2. U1318059313|0218R03641 P (XSPaV­‑D1) 20. U1318058511|0218R03793 P (XSPaV­‑D1)
3. U1318059343|0218R03692 P (XSPaV­‑D1) 21. U1318058141|0218R03883 P (XSPaV­‑D1)
4. U1318059199|0218R03428 P (XSPaV­‑D1) 22. U1318058709|0218R03886 P (XSPaV­‑D1)
5. U1313042006|0218R03468 P (XSPaV­‑D1) 23. U1318058516|0218R03919 P (XSPaV­‑D1)
6. U1318059397|0218R03916 P (XSPaV­‑D1) 24. U1318057133|0218R03789 P (XSPaV­‑D1)
7. U1318057454|0218R03792 P (XSPaV­‑D1) 25. U1318057944|0218R03791 P (XSPaV­‑D1)
8. U1315049146|0218R03688 P (XSPaV­‑D1) 26. U1318058719|0218R03798 P (XSPaV­‑D1)
9. U1318059398|0218R03917 P (XSPaV­‑D1) 27. U1318059032|0218R03948 P (XSPaV­‑D1)
10. U1318059271|0218R03543 P (XSPaV­‑D1) 28. U1318058220|0218R03794 P (XSPaV­‑D1)
11. U1318059361|0218R03878 P (XSPaV­‑D1) 29. U1318057929|0218R03949 P (XSPaV­‑D1)
12. U1318059228|0218R03452 P (XSPaV­‑D1) 30. U1318058033|0218R03885 P (XSPaV­‑D1)
13. U1318058804|0218R03887 P (XSPaV­‑D1) 31. U1318057282|0218R03429 P (XSPaV­‑D1)
14. U1318057922|0218R03790 P (XSPaV­‑D1) 32. U1318057184|0218R03918 P (XSPaV­‑D1)
15. U1318057802|0218R03890 P (XSPaV­‑D1) 33. U1318059257|0218R03517 P (XSPaV­‑D1)
16. U1318059295|0218R03600 P (XSPaV­‑D1) 34. U1318058715|0218R03788 P (XSPaV­‑D1)
17. U1318057329|0218R03795 P (XSPaV­‑D1) 35. U1318059354|0218R03706 P (XSPaV­‑D1)
18. U1317056460|0218R03799 P (XSPaV­‑D1) 36. U1318058146|0218R03797 P (XSPaV­‑D1)

Študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318059369|0218R03802 P (XSPaV­‑E1) 4. U1318059192|0218R03484 P (XSPaV­‑E1)
2. U1318059364|0218R03932 P (XSPaV­‑E1) 5. U1318059262|0218R03548 P (XSPaV­‑E1)
3. U1308008890|0218R03902 P (XSPaV­‑E1) 6. U1318059367|0218R03764 P (XSPaV­‑E1)