Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Zoznamy otváraných študijných programov

Jednoodborové študijné programy (odbory učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko­‑výchovných a výchovných predmetov):

Učiteľstvo v kombináciách predmetov (odbor učiteľstvo akademických predmetov, denná forma):

 


Súvisiace informácie

Jednoodborové študijné programy (odbory učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko­‑výchovných a výchovných predmetov):

Učiteľstvo v kombináciách predmetov (odbor učiteľstvo akademických predmetov, denná forma):

 


Súvisiace informácie

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 v študijných programoch doktorandského štúdia:

  1. pedagogika (v dennej aj externej forme – v študijnom odbore 1.1.4 pedagogika priznané práva, príloha k rozhodnutiu č. CD­‑2009­‑31885/30900­‑1: sekr.),
  2. slovenský jazyk a literatúra (v dennej aj externej forme v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra, priznané práva, príloha k rozhodnutiu č. 2016­‑19490/32268:2­‑15AO a 2016­‑19490/32268:2­‑15AO),
  3. školská pedagogika (v dennej aj externej forme – v študijnom odbore 1.1.4 pedagogika priznané práva, príloha k rozhodnutiu č. 2012­‑822/1503:2­‑071),
  4. teória biologického vzdelávania (v dennej aj externej forme v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika, priznané práva, príloha k rozhodnutiu č. 2012­‑9429/29554:8­‑071).

 


Súvisiace informácie

Prosím, zvoľte stupeň štúdia.