Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 5. 2017, pred tromi rokmi

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Študijný program latinský jazyk v kombinácii

Katedra klasických jazykov, Filozofická a Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

obrázok

Štúdium latinského jazyka sa na bakalárskom stupni sústreďuje na zvládnutie latinčiny a ponúka dôslednú gramatickú prípravu. Súčasne prebiehajú základné kurzy, ktoré uvádzajú do jazykovedného a filologického výskumu. Študent získava základné znalosti z dejín staroveku a starovekých literatúr, z antických reálií a podniká prvé kroky aj v štúdiu klasickej gréčtiny. Čítajú sa diela klasikov latinskej literatúry (Caesar, Cicero, Ovidius, Vergilius).

Magisterské štúdium ponúka na Slovensku jedinečnú možnosť špecializovaného štúdia latinskej literatúry v novších časoch, stredovekej (medievalistika) a novovekej, teda renesančnej a barokovej (neolatinistika). Špecifikom je zameranie na literárnu produkciu historickej Trnavskej univerzity (1635 – 1777).

Učiteľstvo latinského jazyka je teraz možné študovať v kombinácii s niektorým programom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: slovenský jazyk, angličtina, biológia alebo matematika.

Chcete vedieť viac? +421 33 5939 361, adresa elektronickej pošty
   
obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok 
© Katedra klasických jazykov 
KEGA 014TTU­‑4/2016

 


 

  • Zaujímajú vás korene európskej kultúry a civilizácie?
  • Priťahuje vás európska literatúra a premeny jej podôb v dejinách?
  • Fascinuje vás mýtický svet bájnych hrdinov a ich príbehov?
  • Nadchýna vás rímske Koloseum či aténska Akropola?
  • A k tomu všetkému chcete zdokonaliť a prehĺbiť svoje jazykové schopnosti?

 

obrázok

Štúdium latinského jazyka na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ponúka spojenie týchto vašich záľub. Zvoľte si jednoodborové štúdium klasické jazyky, alebo latinský jazyk v kombinácii s niektorým programom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave:

  • slovenský jazyk,
  • angličtina,
  • biológia,
  • matematika.

Už počas bakalárskeho štúdia sa vydajte na dobrodružnú cestu do ríše mytologických hrdinov či do sveta slávnych vojvodcov a ich odhodlaných žoldnierov. Ich svet pred vašimi očami vykreslia autori tých najzásadnejších diel svetovej literatúry. Naučte sa jazyk, ktorým medzi sebou hovorili, podniknite spolu s nimi poučnú, určite však aj zábavnú cestu do starovekého Grécka či Ríma, kolísky európskej kultúry a civilizácie!

Počas magisterského štúdia zistíte, že týmto jazykom komunikovala celá Európa až do konca osemnásteho a ešte aj v devätnástom storočí. Zoznámite sa s vynikajúcou renesančnou a barokovou literatúrou, ktorou do európskych kultúrnych a literárnych dejín prispelo aj Slovensko.