Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Erasmus+ – Akademický rok 2018/2019

Erasmus+ – Akademický rok 2017/2018

Erasmus+ – Akademický rok 2016/2017

Erasmus+ – Akademický rok 2015/2016

Erasmus+ – Akademický rok 2014/2015

Akademický rok 2013/2014

Počet prihlásených študentov: 7
Počet nominovaných študentov: 7, z toho 1 náhradník
  Bodové ohodnotenie
# Meno a priezvisko Stupeň štúdia Študijný program R Zahraničná univerzita Krajina, mesto ŠP JZ OP Σ
Nominovaní študenti
1. Lenka Hanidžiarová 2. (Mgr.) matematika – anglický jazyk 1. Universidad de Alcalá Španielsko, Madrid 2 4 4 4 14
2. Paulína Šterdasová 1. (Bc.) nemecký jazyk– biológia 2. Katolische Universität Eischtätt Nemecko, Ingolstadt 4 4 2 3 13
3. Eva Marušíková 1. (Bc.) biológia – slovenský jazyk 3. The University of Crete Grécko, Kréta 1 4 3 4 12
4. Viktória Mandáková 1. (Bc.) anglický jazyk – chémia 1. The University of Crete Grécko, Kréta 2 4 1 4 11
5. Zuzana Ďurianová 1. (Bc.) biológia – výtvarné umenie 3. Universiteit Gent Belgicko, Gent 1 3 3 4 11
6. Martina Strihová 2. (Mgr.) matematika – anglický jazyk 1. Universidad de Alcalá Španielsko, Madrid 1 2 4 3 10
Náhradník
7. Jana Lipiaková 1. (Bc.) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 2. Wysza Szkola Ignatianum Poľská republika, Krakow 4 2 2 1 9

Vysvetlivky: Vysvetlivky:
# – poradové číslo; R – ročník; ŠP – študijný priemer; JZ – jazykové znalosti; Rč – ročník; OP – osobný pohovor; Σ – počet bodov spolu

Akademický rok 2012/2013

Počet prihlásených študentov: 10
Počet nominovaných študentov: 10, z toho 4 náhradníci
  Bodové ohodnotenie
# Meno a priezvisko Stupeň štúdia Študijný program R Zahraničná univerzita Krajina, mesto ŠP JZ OP Σ
Nominovaní študenti
1. Katarína Vilčeková 1. (Bc.) matematika – nemecký jazyk 3. Katolische Universität Eichstätt Nemecko, Ingolstadt 5 5 3 5 18
2. Roman Pupík 2. (Mgr.) slovenský jazyk – anglický jazyk 1. University of Turku Fínsko, Turku 2 5 4 5 16
3. Dominika Forgáčová 1. (Bc.) slovenský jazyk – nemecký jazyk 3. Katolische Universität Eischtätt Nemecko, Ingolstadt 4 5 3 4 16
4. Jaroslav Bartoš 2. (Mgr.) nemecký jazyk – náboženská výchova 1. Universität Osnanbruck Nemecko, Osnanbruck 1 5 4 5 15
5. Dávid Lukáč 2. (Mgr.) anglický jazyk – nemecký jazyk 1. Universität Osnanbruck Nemecko, Osnanbruck 1 5 4 5 15
6. Katarína Kišacová 1. (Bc.) anglický jazyk – nemecký jazyk 3. Universidade de Lisboa Portugalsko, Lisboa 3 3 3 4 13
Náhradníci
7. Zuzana Kupcová 1. (Bc.) anglický jazyk – nemecký jazyk 3. Universidade de Lisboa Portugalsko, Lisboa 3 3 3 3 12
8. Linda Stopková 1. (Bc.) animácia výtvarného umenia 3. Univerzita J. Evangelisty Purkyně Česká republika, Ústí nad Labem 4 2 3 3 12
9. Terézia Špániková 1. (Bc.) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 3. Ostravská univerzita Česká republika, Ostrava 3 2 3 4 12
10. Adriana Zákutná 1. (Bc.) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 3. Ostravská univerzita Česká republika, Ostrava 4 1 3 3,5 11,5

Vysvetlivky: Vysvetlivky:
# – poradové číslo; R – ročník; ŠP – študijný priemer; JZ – jazykové znalosti; Rč – ročník; OP – osobný pohovor; Σ – počet bodov spolu

Akademický rok 2011/2012

Počet prihlásených študentov: 7
Počet nominovaných študentov: 7, z toho 1 náhradník
  Bodové ohodnotenie
# Meno a priezvisko Stupeň štúdia Študijný program R Zahraničná univerzita Krajina, mesto ŠP JZ OP Σ
Nominovaní študenti
1. Michaela Belfiová 1. (Bc.) matematika – anglický jazyk 3. Universiteit Utrecht Holandsko, Utrecht 5 4,5 3 4 16,5
2. Jana Jakubáčová 1. (Bc.) matematika – anglický jazyk 3. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 3 4 3 5 15
3. Helena Veličová 2. (Mgr.) pedagogika výtvarného umenia 1. Univerzita J. E. Purkyně Česká republika, Ústí nad Labem 5 1,5 4 4 14,5
4. Erika Kálmánová 1. (Bc.) anglický jazyk – nemecký jazyk 3. Universiteit Utrecht Holandsko, Utrecht 3 4 3 4 14
5. Monika Zaymusová 1. (Bc.) predškolská a elementárna pedagogika 3. Uniwersytet Jagiellonski Poľsko, Krakov 4 3 3 4 14
6. Alena Bušíková 2. (Mgr.) pedagogika výtvarného umenia 1. Univerzita J. E. Purkyně Česká republika, Ústí nad Labem 4 2 4 4 14
Náhradník
7. Natália Malová 1. (Bc.) predškolská a elementárna pedagogika 3. Univerzita v Lisabone   3 1,5 3 2 9,5

Vysvetlivky: Vysvetlivky:
# – poradové číslo; R – ročník; ŠP – študijný priemer; JZ – jazykové znalosti; Rč – ročník; OP – osobný pohovor; Σ – počet bodov spolu

Akademický rok 2010/2011

Počet prihlásených študentov: 21
Počet nominovaných študentov: 10, z toho 5 náhradníci
  Bodové ohodnotenie
# Meno a priezvisko Stupeň štúdia Študijný program R Zahraničná univerzita Krajina, mesto ŠP JZ OP Σ
bakalársky študijný program – nominovaní študenti
1. Monika Bakošová 1. (Bc.) slovenský jazyk – anglický jazyk 3. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 4 5 3 5 17
bakalársky študijný program – náhradník
2. Ján Zrník 1. (Bc.) anglický jazyk – fyzika 3. Katholieke Hogeschool Sint Lieven Belgicko, Gent 2 5 3 3 13
bakalársky študijný program – nenominovaní študenti
3. Viktória Figurová 1. (Bc.) anglický jazyk – etická výchova 2. Katholieke Hogeschool Sint Lieven Belgicko, Gent 2 3 2 4 11
4. Ivona Krajčíková 1. (Bc.) animácia výtvarného umenia 2. Univerzita J. E. Purkyně Česká republika, Ústí nad Labem 3 1 2 2 8
5. Lucia Kotvanová 1. (Bc.) animácia výtvarného umenia 2. Univerzita J. E. Purkyně Česká republika, Ústí nad Labem 3 0 2 2 7
6. Daniela Majerníková 1. (Bc.) anglický jazyk – etická výchova 2. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 1 3 2 1 7
7. Martina Strihová 1. (Bc.) matematika – anglický jazyk 1. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 0 1 1 0 2
magisterský študijný program – nominovaní študenti
1. Michaela Mravcová 2. (Mgr.) anglický jazyk – etická výchova 4. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 5 5 4 5 19
2. Petronela Baričiaková 2. (Mgr.) anglický jazyk – etická výchova 4. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 4 4 4 5 17
magisterský študijný program – náhradníci
3. Adela Heribanová 2. (Mgr.) anglický jazyk – informatika 4. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 3 3 4 4 14
4. Petra Blažková 2. (Mgr.) anglický jazyk – fyzika 4. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 3 3 4 4 14
magisterský študijný program – nenominovaní študenti
5. Kristína Hrdlicová 2. (Mgr.) anglický jazyk – chémia 4. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 2 3 4 4 13
6. Agneša Lazíková 2. (Mgr.) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 4. Ostravská univerzita, Univerzita v Mariboru, Univerzita J. E. Purkyně Česká republika, Ostrava, Slovinsko, Maribor, Česká republika, Ústí nad Labem 3 2 4 4 13
7. Petra Seňanová 2. (Mgr.) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 4. Ostravská univerzita, Univerzita v Mariboru, Univerzita J. E. Purkyně Česká republika, Ostrava, Slovinsko, Maribor, Česká republika, Ústí nad Labem 3 1 4 4 12
doktorandský študijný program – nominovaní študenti
1. Petra Zrníková 3. (PhD.) pedagogika 1. Katholieke Hogeschool Sint Lieven Belgicko, Gent 3 5 5 5 18
2. Hana Vančová 3. (PhD.) pedagogika 1. Katholieke Hogeschool Sint Lieven Belgicko, Gent 4 5 5 4 18
3. Zuzana Zadubanová 3. (PhD.) predškolská a elementárna pedagogika 1. Universität Osnabruck Nemecko, Osnabruck 4 5 5 1 15
doktorandský študijný program – náhradníci
4. Mojmír Kubovič 3. (PhD.) predškolská a elementárna pedagogika 1. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 1 3 5 4 13
doktorandský študijný program – nenominovaní študenti
5. Martina Mazáňová 3. (PhD.) predškolská a elementárna pedagogika 1. Katholieke Hogeschool Sint Lieven Belgicko, Gent 5 1 5 2 13
6. Erika Belanská 3. (PhD.) pedagogika 1. Univerzita J. E. Purkyně Česká republika, Ústí nad Labem 4 1 5 2 12
7. Marianna Pčolinská 3. (PhD.) pedagogika 1. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 1 3 5 3 12

Vysvetlivky: Vysvetlivky:
# – poradové číslo; R – ročník; ŠP – študijný priemer; JZ – jazykové znalosti; Rč – ročník; OP – osobný pohovor; Σ – počet bodov spolu

Akademický rok 2009/2010

Počet prihlásených študentov: 15
Počet nominovaných študentov: 10, z toho 4 náhradníci
  Bodové ohodnotenie
# Meno a priezvisko Stupeň štúdia Študijný program R Zahraničná univerzita Krajina, mesto ŠP JZ OP Σ
Nominovaní študenti
1. Lenka Gregušová 3. (PhD.) teória jazykového a literárneho vzdelávania 2. Universität Osnanbruck Nemecko, Osnanbruck 5 5 5 5 20
2. Anna Sádovská 3. (PhD.) pedagogika 1. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 5 4 5 5 19
3. Kristína Pažitná 1. (Bc.) anglický jazyk – nemecký jazyk 3. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 5 5 3 5 18
4. Kristína Filušová 1. (Bc.) anglický jazyk – nemecký jazyk 3. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 4 5 3 5 17
5. Veronika Stachová 1. (Bc.) nemecký jazyk – biológia 3. Katholische Universität Eichstät Nemecko, Eichstätt 4 5 3 5 17
6. Rajmund Mogyorósi 1. (Bc.) nemecký jazyk – náboženská výchova 3. Universität Osnanbruck Nemecko, Osnanbruck 3 5 3 5 16
Náhradníci
7. Petra Blažková 1. (Bc.) anglický jazyk – fyzika 3. Katholieke Hogeschool Sint Lieven* Belgicko, Gent 3 4 3 5 15
8. Martina Filipová 1. (Bc.) nemecký jazyk – biológia 3. Katholische Universität Eichstät Nemecko, Eichstätt 4 4 3 4 15
9. Adela Heribanová 1. (Bc.) anglický jazyk – informatika 3. Katholieke Hogeschool Sint Lieven*, Univerzita v Lisabone Belgicko, Gent, Portugalsko, Lisabon 3 3 3 4 13
10. Romana Horáková 2. (Mgr.) slovenský jazyk – nemecký jazyk 1. Katholieke Hogeschool Sint Lieven*, Univerzita v Lisabone Belgicko, Gent 2 4 4 3 13
Nenominovaní študenti
11. Žaneta Čelústková 2. (Mgr.) slovenský jazyk – nemecký jazyk 1. Katholieke Hogeschool Sint Lieven Belgicko, Gent 3 3 4 2 12
12. Kristína Hrdlicová 1. (Bc.) anglický jazyk – chémia 3. Katholieke Hogeschool Sint Lieven, Univerzita v Lisabone Belgicko, Gent, Portugalsko, Lisabon 2 3 3 4 12
13. Júlia Klemencová 1. (Bc.) nemecký jazyk – biológia 3. Katholische Universität Eichstät Nemecko, Eichstätt 3 3 3 3 12
14. Miroslava Prokopová 2. (Mgr.) biológia – chémia 1. Univerzita v Lisabone Portugalsko, Lisabon 3 1 4 4 12
15. Mária Balajková 1. (Bc.) predškolská a elementárna pedagogika 2. Wysza Szkola Psychologyczno-pedagogiczna, Ignatianum Poľsko, Krakov 2 4 2 3 11

Vysvetlivky: Vysvetlivky:
# – poradové číslo; R – ročník; ŠP – študijný priemer; JZ – jazykové znalosti; Rč – ročník; OP – osobný pohovor; Σ – počet bodov spolu;
* – na univerzite jestvuje len bakalársky študijný program