© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 24. 3. 2015, predminulý rok

1. Študijný priemer

Študijný priemer Počet bodov
1,00 – 1,29 5 bodov
1,30 – 1,59 4 body
1,60 – 1,89 3 body
1,90 – 2,09 2 body
2,10 – 2,59 1 bod

2. Jazykové znalosti

1 – 5 bodov

3. Ročník

Stupeň štúdia a ročník Počet bodov
1. roč. Bc. 1 bod
2. roč. Bc. 2 body
3. roč. Bc. 3 body
1. roč. Mgr. 4 body
2. roč. Mgr. 5 bodov
1. roč. PhD. 6 bodov
2. roč. PhD. 7 bodov

4. Osobný pohovor

Informovanosť o štúdiu na vybranej fakulte, konkrétna predstava o výbere predmetov: 0 – 5 bodov.