Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 9. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výzva NŠP SR na predkladanie žiadostí o štipendium

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra ATR 2019/2020. Žiadosti o štipendiá môžete predkladať on­‑line na www.stipendia.sk, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) resp. www.scholarships.sk. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Štipendiá sú určené pre študentov slovenských vysokých škôl, doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov na pokrytie životných nákladov na študijný/výskumný pobyt. Základné informácie o programe nájdete v letáku nižšie a podrobné informácie na oficiálnej webovej stránke programu (www.stipendia.sk, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) resp. www.scholarships.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).

 

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok