TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra pedagogických štúdií PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 30. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Personálne obsadenie

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúca katedry prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 620 556 adresa elektronickej pošty
Zástupkyňa vedúcej katedry Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
Tajomníčka katedry Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Silvia Mrvová 623 550 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa pre študijné pro­gramy… Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa a gestorka pre baka­lárske… Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa a gestorka pre magisterské… Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty
Katedrová správky­ňa systému MAIS PaedDr. Janette Gubricová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 620 556 adresa elektronickej pošty
Docenti
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 624 551 adresa elektronickej pošty
326 527
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. 620 556 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD. 620 556 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Naďa Bizová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
Mgr. Martin Brestovanský, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
Mgr. Peter Kusý, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
Mgr. Andrea Lehenová, PhD. 620 556 adresa elektronickej pošty
Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty
Mgr. Ivan Podmanický, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty
Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. 618 559 adresa elektronickej pošty
Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
PhDr. Peter Szeliga, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty
Externí zamestnanci
Mgr. Jana Balážová, PhD. 619 555 adresa elektronickej pošty
PhDr. Mária Dědová, PhD. 620 556 adresa elektronickej pošty
Mgr. Mária Kolesárová, PhD. 626 568 adresa elektronickej pošty
Ing. Jana Valentovičová 626 568 adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Terézia Katrincová 626 568 adresa elektronickej pošty
Mgr. Adriána Laskovičová 626 568 adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Mgr. et Mgr. Jana Blusková adresa elektronickej pošty
PaedDr. Marián Cipár adresa elektronickej pošty