TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra chémie PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Personálne obsadenie

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 221 503 adresa elektronickej pošty
Tajomníčka katedry PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Mgr. Martina Kašová 220 510 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa pre Bc. štúdium doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty
Študijný poradca pre Mgr. štúdium doc. Ing. Ján Reguli, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa pre sociálno­‑vedný… PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa pre sociálno­‑vedný… PaedDr. Mária Orolínová, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 221 503 adresa elektronickej pošty
prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. 221 503
Docenti
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty
doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD. 229 518 adresa elektronickej pošty
doc. Ing. Ján Reguli, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Mária Orolínová, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty
Ing. Ivona Paveleková, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty
Externí zamestnanci
prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. 221 503
doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Mária Orolínová, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty
Ing. Ivona Paveleková, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Lucia Kováčová 229 518 adresa elektronickej pošty
Technickí pracovníci
Ing. Veronika Hudeková 220 510 adresa elektronickej pošty