TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra biológie PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 30. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Personálne obsadenie

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. 218 581 adresa elektronickej pošty
Zástupkyňa vedúceho katedry doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty
Tajomníčka katedry doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty
Sekretariát Mgr. Martina Kašová 220 510 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. 218 581 adresa elektronickej pošty
Docenti
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. 225 519 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD. 228 516 adresa elektronickej pošty
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc. 225 519 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD. 223 507 adresa elektronickej pošty
RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD. 225 519 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD. 225 519 adresa elektronickej pošty
Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. 223 507 adresa elektronickej pošty
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Michal Trnka 218 581 adresa elektronickej pošty
Mgr. Monika Weissová 223 507 adresa elektronickej pošty