Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúca katedry prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty
526 547
Zástupkyňa vedúcej katedry PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty
527 546
Tajomník katedry Mgr. Michal Bodorík, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Mgr. Andrea Doková 523 540 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Katedrová správky­ňa systému MAIS PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty
527 546
Profesori
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. 526 547 adresa elektronickej pošty
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty
526 547
Docenti
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. 526 547 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty
527 546
Mgr. Michal Bodorík, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
PhDr. Zuzana Fischerová, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Danica Gondová, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Mgr. Petra Hitková, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Xénia Liashuk, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Mgr. Gabriela Matulová, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
BA, PGdip. Aaron McCauley 527 546 adresa elektronickej pošty
Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Mgr. Marianna Židová, B.S.B.A. 527 546
Interní doktorandi
Mgr. Zuzana Sucháňová 531 528 adresa elektronickej pošty

 

Kordinátori

Koordinátor pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Koordinátor pre kurzy celoživotného vzdelávania: Mgr. Petra Hitková, PhD.
Koordinátor pre Erasmus mobility a zahraničnú spoluprácu: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
Koordinátor OTP (preklady): Xénia Liashuk, PhD.