TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Personálne obsadenie

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Poverený vedením katedry prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 323 522 adresa elektronickej pošty
adresa elektronickej pošty
Zástupkyňa povere­né­ho vedením ka­ted­ry prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Tajomníčka katedry Mgr. Hana Vančová, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Mgr. Andrea Doková 523 540 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa Mgr. Hana Vančová, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Katedrová správky­ňa systému MAIS Xenia Liashuk, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Docenti
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty
doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc. 526 547 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
Graeme Donaldson, PhD. 428 534 adresa elektronickej pošty
James Overton Fox 527 546
Xenia Liashuk, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Mgr. Eva Lukáčová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Mgr. Hana Vančová, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty