© 2005 – 2017 Faculty of Education of Trnava University in Trnava, all rights reserved. Today’s date: 28. 5. 2017.

The page is loading, please wait…

e‑Application

Following text requires translation.

Note: Site is under construction…

Oznamujeme uchádzačom, že v prijímacom konaní na akademický rok 2017/2018 bude možné využiť elektronickú prihlášku.

Výhodou elektronickej prihlášky je, že uchádzač získa prístup do akademického informačného systému, v ktorom môže sledovať stav svojej prihlášky počas celého cyklu prijímacieho konania.

Elektronická prihláška nenahrádza zaslanie písomnej prihlášky s dokladom o uhradení poplatku.

 

Odkaz: Elektronická prihláška opened in a new window
(usually regards external link)