Skip to main content

Moderné slovenské dejiny

Cyklus prednášok z predmetu moderné slovenské dejiny.

Záznam z prednášky na tému: Vyrovnali sme sa s minulosťou? V čom áno, v čom nie? Prednášajúci Mgr. Peter Jašek, PhD. z Ústavu pamäti národa.

 


 

Záznam z prednášky na tému: „Na ceste k Mníchovu 1938“ : dejiny medzivojnového Československa Prednášajúci Mgr. Martin Garek, PhD. z Ústavu pamäti národa.

 


 

Zvukový záznam z prednášky Holokaust na Slovensku.
Prednášajúci Mgr. Pavol Makyna, PhD.

Prezentácia: moderne­‑slovenske­‑dejiny­‑prednaska­‑03.​pptx

Prezentácia sa prekrýva so zvukovým záznamom z výkladu/prednášky (snímky odporúčame prepínať v nasledujúcich časových úsekoch):

Lektor: Mgr. Pavol Makyna, PhD.
Téma: Holokaust – riešenie židovskej otázky na Slovensku
1. úvod: 0:00 – 0:50
2. snímka: 0:50 – 3:40
3. snímka: 3:40 – 5:45
4. snímka: 5:45 – 6:35
5. snímka: 6:35 – 12:07
6. snímka: 12:07 – 21:00
7. snímka: 21:00 – 22:12
8. snímka: 22:12 – 23:40
9. snímka: 23:40 – 27:40
10. snímka: 27:40 – 29:50
11. snímka: 29:50 – 30:45
12. snímka: 30:45 – 35:35
13. snímka: 35:35 – 37:00
14. snímka: 37:00 – 44:00
15. snímka: 44:00 – 45:00
16. snímka: 45:00 – 46:40
17. snímka: 46:40 – 52:00
18. snímka: 52:00 – 54:22
19. snímka: koniec výkladu
20. – 25. snímka: zhrnutie (základné poznámky k téme – súčasť prezentácie)

 


 

Záznam z prednášky na tému: Slovenské národné povstanie. Prednášajúci PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa.

 


 

Záznam z prednášky na tému: „Všetku moc do rúk ľudu!“ : Povojnová situácia a nástup komunistického režimu k moci (1945 – 1948). Prednášajúci doc. Ondrej Podolec, PhD. z Ústavu pamäti národa.

 


 

Záznam z prednášky na tému: „V mene republiky“ : Politické procesy na Slovensku v 50. rokoch. Prednášajúci Mgr. Branislav Kinčok, PhD. z Ústavu pamäti národa.


 

Prezentácia z prednášky na tému: „Nechajte nám kravy, my družstvo nechceme!“ : Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva na Slovensku v 50. rokoch. Prednášajúca Mgr. Silvia Haladová, PhD z Ústavu pamäti národa.

Mgr. Silvia Haladová, PhD


 

Záznam z prednášky na tému: „Vy máte moc, no my máme pravdu“ : Prenasledovanie cirkví a veriacich v období vlády komunistického režimu. Prednášajúci Mgr. František Neupauer, PhD.

Mgr. František Neupauer, PhD.


 

Prezentácia z prednášky na tému: Politický exil zo Slovenska v kontexte studenej vojny (1945 – 1989). Prednášajúca Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová z Ústavu pamäti národa.

Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová