Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Zoznam skratiek

AR akademický rok   P povinný (predmet)   V výberový (predmet)
LS letný semester   PV povinne­‑voliteľný (predmet)   ŠS štátna skúška
ZS zimný semester   TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania   ŠP študijný program
BP bakalárska práca   DP diplomová práca   OŠP odporúčaný študijný plán

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
3. 9. – 20. 9. 2014 potvrdenia o návšteve školy     zápis PhD. študentov na AR 2014/15 – 28. 8. 2014
16. 9. – 20. 9. 2014   info týždeň, školenie novoprijatých študentov    
19. 9. 2014   imatrikulácie 1. ročník Bc. denné štúdium    
22. 9. – 13. 12. 2014 výučba      
16. 9. – 23. 9. 2014   možnosť doplniť/vymazať PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať PV a V predmet v systéme MAIS  
1. 10. 2014 Veni Sancte      
27. 10. – 30. 10. 2014     promócie (opravný termín ŠS august)  
31. 10. 2014     vypísanie tém na diplomové práce pre študentov končiacich v AR 2015/16  
30. 11. 2014     študent končiaci v AR 2015/16 sa prihlási na tému diplomovej práce v MAIS  
8. 12. – 13. 12. 2014   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS  
15. 12. 2014   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2014/15 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2014/15  
22. 12. 2014 – 6. 1. 2015 vianočné prázdniny      
15. 12. 2014 – 7. 2. 2015 skúškové obdobie      

Podrobný kalendár niektorých udalostí

Deň Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
pondelok 15. 9. 2014 sviatok      
utorok 16. 9. 2014   ŠS riadny termín – všeobecný základ    
streda 17. 9. 2014   ŠS riadny termín – všeobecný základ    
štvrtok 18. 9. 2014   ŠS riadny termín – všeobecný základ    
piatok 19. 9. 2014   ŠS riadny termín – všeobecný základ    
Zobraziť pomocou Kalendára Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ikonaiCal kalendár 
(Viac informácií o iCal…)
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
9. 2. 2015 zápis po prerušení      
9. 2. – 9. 5. 2015 výučba      
9. 2. – 24. 4. 2015   výučba 3. ročníka Bc. štúdia    
9. 2. – 18. 4. 2015     výučba 2. ročníka Mgr. štúdia  
28. 2. 2015 prihlášky na Bc., Mgr. štúdium na AR 2015/2016 vypísanie tém na bakalárske práce študentov končiacich v AR 2015/2016    
23. 3. 2015   študent končiaci v AR 2015/2016 sa prihlási sa na tému bakalárskej práce v MAIS    
31. 3. 2015       vypísanie tém dizertačných prác
1. 4. – 7. 4. 2015 veľkonočné prázdniny      
10. 4. 2015     odovzdanie diplomovej práce + 2× (euroobal s CD, licenčná zmluva, analytický list, test originality), prihlášky na obhajobu diplomovej práce, ŠS z obidvoch predmetov, jednoodborové štúdium  
25. 4. 2015 – 9. 5. 2015   skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS    
20. 4. 2015 – 30. 4. 2015     skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS  
4. 5. – 9. 5. 2015   zadať termíny skúšok v systéme MAIS na LS zadať termíny skúšok v systéme MAIS na LS  
6. 5. 2015 Te Deum      
11. 5. – 27. 6. 2015 skúškové obdobie      
8. 4. – 17. 4. 2015 príprava OŠP, PV, V predmetov na AR 2015/2016      
24. 4. 2015   odovzdanie bakalárskej práce + 2× (euroobal s CD, licenčná zmluva, analytický list, test originality), prihlášky na obhajobu bakalárskej práce, SŠ z obidvoch predmetov, jednoodborové štúdium    
27. 4. 2015 vypísanie PV, V predmetov pre študentov      
16. 4. 2015     odovzdanie semestrálneho projektu B  
12. 5. 2015 – 24. 5. 2015   1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2015/2016 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2015/2016 v systéme MAIS  

Podrobný kalendár niektorých udalostí

Deň Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
sobota 25. 4. 2015   talentové prijímacie skúšky – Vv + AVU (1P1, 2P1, 3P1, 3S1, 4P1, 4S1, 5P1, AT)    
pondelok 11. 5. 2015       odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku + dizertačný projekt, odovzdanie žiadosti na obhajobu dizertačnej práce + dizertačná práca
štátne skúšky (rozpis miestností ŠS pre jednotlivé študijné (pol)programy je uvedený nižšie)
utorok 12. 5. 2015        
streda 13. 5. 2015     ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet  
štvrtok 14. 5. 2015     ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet  
piatok 15. 5. 2015     ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet, PVU  
sobota 16. 5. 2015        
nedeľa 17. 5. 2015
pondelok 18. 5. 2015     ŠS riadny termín – obhajoby, PVU, SPV, denné  
utorok 19. 5. 2015     ŠS riadny termín – obhajoby, SPV, UPV denné  
streda 20. 5. 2015   ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet    
štvrtok 21. 5. 2015   ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet ŠS z fyziky pre Bc. aj Mgr. štúdium  
piatok 22. 5. 2015   ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet, AVU    
sobota 23. 5. 2015        
nedeľa 24. 5. 2015
pondelok 25. 5. 2015        
utorok 26. 5. 2015     ŠS riadny termín – obhajoby, UPV, SPV, denné  
streda 27. 5. 2015     ŠS riadny termín – obhajoby, UPV, SPV, externé  
štvrtok 28. 5. 2015     ŠS riadny termín – 2. predmet denné, obhajoby, UPV, SPV, externé  
piatok 29. 5. 2015     ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby SPV externé  
sobota 30. 5. 2015        
nedeľa 31. 5. 2015
pondelok 1. 6. 2015     ŠS riadny termín – 2. predmet  
utorok 2. 6. 2015   ŠS riadny termín – obhajoby PEP, externé ŠS riadny termín – 2. predmet  
streda 3. 6. 2015   ŠS riadny termín – obhajoby PEP, SPV, externé ŠS riadny termín – 2. predmet  
štvrtok 4. 6. 2015   ŠS riadny termín – obhajoby PEP, SPV, externé    
piatok 5. 6. 2015   ŠS riadny termín – obhajoby PEP, SPV, externé    
sobota 6. 6. 2015        
nedeľa 7. 6. 2015
pondelok 8. 6. 2015   ŠS riadny termín – 2. predmet    
utorok 9. 6. 2015   ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby, PEP, AVU    
streda 10. 6. 2015   ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby, SPV, PEP   prihlášky na PhD. štúdium
štvrtok 11. 6. 2015   ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby, SPV, PEP, UPPCHP    
piatok 12. 6. 2015   ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby, PEP    
sobota 13. 6. 2015        
nedeľa 14. 6. 2015
pondelok 15. 6. 2015 – 22. 6. 2015   2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2015/2016 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2015/2016 v systéme MAIS  
utorok 16. 6. 2015        
streda 17. 6. 2015        
štvrtok 18. 6. 2015        
piatok 19. 6. 2015   podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, TZVaV aj riadny termín podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, TZVaV aj riadny termín  
sobota 20. 6. 2015        
nedeľa 21. 6. 2015
pondelok 22. 6. 2015        
utorok 23. 6. 2015        
streda 24. 6. 2015       prijímacie konanie na PhD. študijné programy
štvrtok 25. 6. 2015     promócie dizertačná skúška
piatok 26. 6. 2015   podanie prihlášky na ŠS zo všeobecného základu (študenti 2. ročníka Bc. UAP) ŠS bude 14. 9. – 18. 9. 2015 promócie dizertačná skúška
sobota 27. 6. 2015        
nedeľa 28. 6. 2015
pondelok 29. 6. 2015   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2015/2016 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2015/2016 dizertačná skúška
  1. 7. 2015 – 3. 7. 2015   prevzatie Bc. diplomov na študijnom oddelení fakulty    
nedeľa 5. 7. 2015
pondelok 6. 7. 2015        
utorok 7. 7. 2015 zápis 1. ročníka Bc. štúdia      
streda 8. 7. 2015 zápis 1. ročníka Bc. štúdia      
štvrtok 9. 7. 2015        
piatok 10. 7. 2015        
nedeľa 12. 7. 2015
pondelok 27. 7. 2015 zápis 1. ročníka Mgr. štúdia      
utorok 28. 7. 2015 zápis 1. ročníka Mgr. štúdia      
streda          
  
letné prázdniny 
 
pondelok 17. 8. 2015   ŠS – 1. opravný termín UAP, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín UAP, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
utorok 18. 8. 2015   ŠS – 1. opravný termín UAP, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín UAP, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
streda 19. 8. 2015   ŠS – 1. opravný termín jednoodborové, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín jednoodborové, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
štvrtok 20. 8. 2015   ŠS – 1. opravný termín jednoodborové, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín jednoodborové, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
piatok 21. 8. 2015   ŠS – 1. opravný termín externí, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín externí, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
sobota 22. 8. 2015   ŠS – 1. opravný termín externí, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín externí, riadny termín TZVaV  
nedeľa 23. 8. 2015

Rozpis miestností ŠS pre jednotlivé študijné (pol)programy

Legenda
1. stupeň štúdia (Bc.) denná forma štúdia    
externá forma štúdia    
2. stupeň štúdia (Mgr.) denná forma štúdia    
externá forma štúdia    

 

Deň Dátum 1P1 2P1 3P1 4P1 5P1 AT
streda 13. 5. 2015 B Ch M Aj I Vv
štvrtok 14. 5. 2015 B Nv   Sj Ev  
piatok 15. 5. 2015 B     Sj Ev PVU
sobota 16. 5. 2015            
nedeľa 17. 5. 2015
pondelok 18. 5. 2015 M Nj I SPV SPV PVU
utorok 19. 5. 2015 Ch UPV UPV SPV SPV  
streda 20. 5. 2015 B   M Sj    
štvrtok 21. 5. 2015 B Nj Aj Sj Ev Vv
piatok 22. 5. 2015     Aj Sj Ev  
sobota 23. 5. 2015            
nedeľa 24. 5. 2015
pondelok 25. 5. 2015 Aj   I Nv Ev  
utorok 26. 5. 2015   UPV UPV SPV SPV  
streda 27. 5. 2015   UPV UPV SPV SPV  
štvrtok 28. 5. 2015 B Ch UPV SPV SPV F – labor.
piatok 29. 5. 2015 SPV SPV M Sj I  
sobota 30. 5. 2015            
nedeľa 31. 5. 2015
pondelok 1. 6. 2015 B Nv Aj Sj Ev Vv
utorok 2. 6. 2015 PEP Nj Aj Sj Ev  
streda 3. 6. 2015   PEP I PEP SPV  
štvrtok 4. 6. 2015 PEP PEP     SPV  
piatok 5. 6. 2015 PEP PEP   SPV SPV  
sobota 6. 6. 2015            
nedeľa 7. 6. 2015
pondelok 8. 6. 2015 Ch Nj Aj Sj Ev Vv
utorok 9. 6. 2015 B PEP Aj Sj Ev AVU
streda 10. 6. 2015 B M SPV SPV PEP  
štvrtok 11. 6. 2015 PEP UPPCHP SPV SPV PEP F – labor.
piatok 12. 6. 2015 PEP PEP I   Nv  
Zobraziť pomocou Kalendára Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ikonaiCal kalendár 
(Viac informácií o iCal…)

 

Ďalšie zdroje: Rámcové časové harmonogramy štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)