Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 8. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam pre 1. ročník Bc. štúdia

 

Dňa 19. 9. 2019 (štvrtok) sa budú v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4 konať imatrikulácie študentov, študijných programov v bakalárskom stupni denného štúdia.

 

Harmonogram

Dátum: štvrtok 19. 9. 2019
Nácvik: 8:00
Imatrikulácie: 9:00
Študijné programy: AJL, SPV, Aj – B, Aj – Ev, Aj – His, Aj – Ch, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu
 
Dátum: štvrtok 19. 9. 2019
Nácvik: 10:00
Imatrikulácie: 11:00
Študijné programy: Sj – Aj , Sj – B, Sj – Ev, Sj – His, Sj – Nv, Sj – I, Sj – Vu, B – Ev, B – His, B – Ch, 
B – Vu, I – Nv, Nv – His, Nj – His, Nj – B, Nj – Vu, M – Aj, M – B, M – Ev, M – His, 
M – I, M – Nv, M – Vu
 
Dátum: štvrtok 19. 9. 2019
Nácvik: 12:00
Imatrikulácie: 13:00
Študijné programy: AVU, PEP písmeno A až J
 
Dátum: štvrtok 19. 9. 2019
Nácvik: 14:00
Imatrikulácie: 15:00
Študijné programy: PEP písmená K až Ž

 

Nácvik a účasť sú povinné. Neúčasť musí byť ospravedlnená.

Počas tohto dňa nevydávame potvrdenia a preukazy.

Na nácviku a imatrikuláciách sa vyžaduje spoločenské oblečenie.

  Vedúca študijného oddelenia