Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 8. 2019, minulý rok, aktualizované: 6. 9. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Odporúčaný postup pri uznávaní predmetov a konzultácia k uznávaniu predmetov

Tento oznam sa dotýka študentov, ktorí už študovali na nejakej vysokej škole (či už na našej fakulte, alebo na nejakej inej) a chcú si dať uznať absolvované predmety.

Odporúčaný postup:

1. Ak ste v minulosti študovali na našej fakulte a štúdium ste ukončili neúspešne, dostali ste od nás výpis absolvovaných predmetov.
  Ak budete študovať znova v tom istom študijnom programe a kódy predmetov z Vášho štúdia začínali písmenami X alebo Y, budú Vám uznané na základe Vašej žiadosti. Vyplňte a podpíšte iba prvú stranu tlačiva ikonaŽiadosť o uznanie absolvovaných predmetov, 18,28 kB (17,85 KiB), 6. 9. 2013 priložte kópiu výpisu Vašich študijných výsledkov, ktorú ste od nás dostali a potvrdenie o zaplatení sumy vo výške 3 € za jeden uznaný predmet (stačí výtlačok z internet bankingu, netreba to oficiálne potvrdzovať v banke). Podrobnejšie údaje o platbe nájdete v článku Platobné údaje k uznaniu, doplneniu a vymazaniu predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Všetky tri dokumenty buď vložte do obálky a zašlite na adresu
 
  Ing. Ľubica Cepková
  Pedagogická fakulta 
Trnavská univerzita
  Priemyselná 4 
P. O. BOX 9 
918 43 Trnava
  alebo prineste osobne vedúcej študijného oddelenia v čase stránkových hodín, alebo prineste osobne na konzultáciu k uznaniu predmetov, ktorá sa uskutoční 6. 9. 2019 v miestnosti 4T2 v čase 9:00 – 10:00. (Táto konzultácia pre Vás samozrejme nie je potrebná, príďte iba ak máte nejaké otázky k uznaniu Vašich predmetov.)
   
2. Ak ste študovali na inej vysokej škole, alebo meníte študijný program, alebo sa kódy Vašich predmetov študovaných na našej fakulte nezačínajú písmenami X alebo Y, tak odporúčam prísť osobne na konzultáciu, ktorá sa uskutoční dňa 6. 9. 2019 v miestnosti 4T2 v čase 9:00 – 10:00.
  Na túto konzultáciu si prineste vytlačené tlačivo ikonaŽiadosť o uznanie absolvovaných predmetov 18,28 kB (17,85 KiB), 6. 9. 2013 (musí byť vytlačené obojstranne) v dostatočnom množstve podľa predpokladaného počtu uznávaných predmetov, výpis Vašich študijných výsledkov, ktorý ste dostali od fakulty, na ktorej ste študovali a informačné listy predmetov, ktoré ste úspešne absolvovali a predpokladáte, že by Vám mohli byť uznané, ak ich máte (ak nie, budete ich musieť doplniť neskôr).
  Platbu za uznanie zatiaľ neriešte, to budete realizovať až vtedy, keď budete vedieť, koľko predmetov Vám bude uznaných. Potrebné informácie dostanete priamo na konzultácii. Ak Vám jej termín nevyhovuje, zavolajte mi na +421 944 254 563 a poskytnem Vám potrebné informácie telefonicky (nie mailom, riešenie uznania predmetov vyžaduje synchrónnu komunikáciu medzi mnou a Vami) alebo Vám dám iný termín, kedy môžete za mnou prísť osobne.
  PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 
prodekan pre študijné záležitosti