Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 4. 10. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termín slávnostných promócií absolventov 
magisterského a bakalárskeho štúdia za AR 2017/2018

Pazmaneum TU v Trnave (budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava

 

Dátum Nácvik Promócie Štúdium Študijný program
25. 10. 2018 12:00 13:00 bakalárske všetky ŠP
25. 10. 2018 12:00 13:00 magisterské všetky ŠP

 

Účasť na promóciách študentov prihlásených prostredníctvom e‑mailu je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že sa absolvent nedostaví v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Dodatočné prihlasovanie absolventov už nie je povolené.

Z dôvodu vyššieho počtu prihlásených absolventov je počet hostí obmedzený na maximálne štyroch hostí na jedného absolventa.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.