Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 22. 9. 2018, tento rok

Termín odovzdania diplomových prác (+ náležitosti – pozri aj harmonogram štúdia, zimný semester) pre externú formu magisterského stupňa štúdia sa posúva z 20. 10. 2018 na 14. 12. 2018.