Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 5. 6. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termíny slávnostných promócií absolventov magisterského štúdia AR 2017/2018

Promócie sa budú konať v aule MtF STU, Paulínska ulica v Trnave.

Dátum Nácvik Promócia Forma štúdia Študijný program
27. 6. 2018 8:30 9:30 denná SPV, PVU,I – Nv, M – B, M – Ev,M – I, M – Nv
27. 6. 2018 10:30 11:30 denná Aj – Ev, Aj – Ch,Aj – I, AJL, B – Ev, B – Ch, 
Sj – Aj, Sj – B, Sj – Ev, Sj – I, Sj – Nv, Sj – Nj
27. 6. 2018 12:30 13:30 denná UPV
externá Aj, SPV, UPV, Pp

Účasť na promóciách je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku. 
V prípade, že sa absolvent nedostaví v stanovenom čase na nácvik, nebude na promóciu zaradený.

Počet hostí je neobmedzený. Vyžaduje sa spoločenské oblečenie. 
Upozorňujeme, že v meste je problém s parkovaním.