Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 28. 5. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o promóciách študentov Bc. štúdia

Absolventi bakalárskeho štúdia za akademický rok 2017/2018, ktorí ukončili štúdium v júni 2018 – na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa slávnostné promócie budú konať dňa 10. 7. 2018.

V aule Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, Paulínska 16, Trnava.

Počet hostí je neobmedzený.

Účasť alebo neúčasť na promócii je potrebné potvrdiť prostredníctvom e‑mailu do 15. 6. 2018.

adresa elektronickej pošty adresa elektronickej pošty externé štúdium SPV, PEP, AJaL, kombinácie anglického jazyka s – Aj – Ev, Aj – Ch, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu
adresa elektronickej pošty adresa elektronickej pošty ostatné kombinácie učiteľstva akademických predmetov
adresa elektronickej pošty adresa elektronickej pošty denné štúdium SPV, PEP, AVU

Presný rozpis a čas budú stanovené podľa počtu prihlásených absolventov Bc. štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 20. 6. 2018.

Pre prihlásených absolventov (prostredníctvom e‑mailu) budú promócie záväzné a neprihlásení absolventi sa po termíne 15. 6. 2018 nemôžu spätne prihlásiť a byť promovaní.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na PdF od 11. 7. 2018 v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

  Vedúca študijného oddelenia