Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 5. 2018, predminulý mesiac

Študenti magisterského stupňa – 2. rok štúdia a bakalárskeho stupňa – 3. rok štúdia, ktorí absolvujú ŠS v mesiaci máj/jún, sú povinní priniesť na študijné oddelenie k ukončeniu štúdia potvrdenie z knižnice TU v Trnave o vrátení vypožičanej literatúry.