Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 14. 5. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam pre končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia

Študenti magisterského stupňa – 2. rok štúdia a bakalárskeho stupňa – 3. rok štúdia, ktorí absolvujú ŠS v mesiaci máj/jún, sú povinní priniesť na študijné oddelenie k ukončeniu štúdia potvrdenie z knižnice TU v Trnave o vrátení vypožičanej literatúry.