Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 18. 8. 2017, predminulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Ponuka odborných, pedagogických a výskumných stáží v Štátnom pedagogickom ústave

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám ponúknuť spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (ďalej ŠPÚ) vo forme odbornej praxe (stáže).

ŠPÚ je organizáciou priamo riadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Primárne sa zameriava na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno­‑metodického usmerňovania, zabezpečovania odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení.

Predmetom činnosti ŠPÚ je aplikovaný výskum, kurikulárne dokumenty, metodické a vzdelávacie činnosti na tvorbu školskej politiky a prax materských, základných a stredných škôl v pôsobnosti ministerstva, výstupy koncepčného a aplikačného charakteru potrebné pre výchovnovzdelávaciu činnosť škôl, školských zariadení a riadiacu a metodickú prácu orgánov štátnej správy v školstve.

V rámci spolupráce ponúka ŠPÚ možnosť absolvovať odbornú prax pre študentov učiteľských študijných programov v činnostiach, ktorými sa zaoberá. Talentovaným študentom sa po absolvovaní praxe môže otvoriť aj možnosť ďalšej užšej spolupráce.

Záujemcovia, vyplňte nižšie priloženú návratku a spolu s Vaším životopisom ju pošlite na adresu: adresa elektronickej pošty.


  • ikonaNávratka 93,57 kB (91,38 KiB), 18. 8. 2017