Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 8. 2017, predminulý týždeň

 

Oznamujeme, že obhajoba dizertačnej sa bude konať:

 

Dátum a čas: 23. 8. 2017 o 10:00 hod.
Miestnosť: Zasadačka SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
   
Doktorandka: Mgr. Kamila Urban
   
Školiteľ: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
   
Predseda komisie:    prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Členovia komisie: doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
  doc. PaedDr. Viola Tamášová, CSc.
  doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
   
Oponenti: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
  PhDr. Martin Chvál, PhD.
  doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.