Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 6. 2017, predminulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam pre študentov bakalárskeho štúdia o promóciách

Absolventi bakalárskeho štúdia za akademický rok 2016/2017, ktorí končia štúdium v júni 2017 – na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa budú konať slávnostné promócie dňa 11. 7. 2017 v aule Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, Paulínska 16, Trnava.

Počet hostí je neobmedzený.

Účasť alebo neúčasť na promócii je potrebné potvrdiť prostredníctvom e mailu do 14. 6. 2017.

Absolventi svoju účasť alebo neúčasť nahlásia prostredníctvom e mailu podľa nasledujúceho rozpisu:

adresa elektronickej pošty denné štúdium SPV, PEP, AVU,
adresa elektronickej pošty externé štúdium SPV, PEP, denné štúdium Aj – Ch, Aj – I, Aj – M, Aj – Nj, Aj – Vu,
adresa elektronickej pošty ostatné kombinácie učiteľstvo akademických predmetov.

Presný rozpis a čas promócií bude stanovený podľa prihláseného počtu absolventov bakalárskeho stupňa štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 16. 6. 2017.

Pre prihlásených absolventov (prostredníctvom e mailu) budú promócie záväzné a neprihlásení absolventi sa po termíne 14. 6. 2017 nemôžu spätne prihlásiť a byť promovaní.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii sa budú vydávať na študijnom oddelení PdF od 12. 7. 2017 v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

Absolventi, ktorí si nemôžu diplomy prevziať osobne, potrebujú osobe poverenej na prevzatie diplomu doložiť úradne overené splnomocnenie.

Dňa 11. 7. 2017 bude študijné oddelenie PdF zatvorené.

  Vedúca študijného oddelenia