Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

  • Oriškova, M. 2013. Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond: Art Histories through the Exhibition. Frankfurt am Main, Bratislava : Peter Lang & Veda, 2013. 205 s.
  • Kol. aut. 2012. Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 59 s.
  • Gajdoš, Roman. 2010. Konceptuálny text/genéza a metamorfózy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 129 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑355­‑9. «anotácia»
  • Baláž, Blažej. 2009. Texty k textom. Trnava : Pedagogická fakulta, 30 s.
  • Beskid, V. – Gajdoš, R. 2007. Blažej Baláž : Texty 1988/2007. Trnava : Na východ od raja, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 50 s.