Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD.

profilová fotografia

  Ďalšie informácie: http://www.​moravcik.​sittcomm.​sk/​portfolio.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1988 – 1992, Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, kamenosochárske oddelenie

Akademický titul: Mgr. art. 1992 – 1998, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra sochárstva
Art. D. 2010, na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľné umenie

Stáže a študijné pobyty

 • 1999 študijný pobyt Cité Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko
 • 2004 študijný pobyt International Studio & Curatorial Program (ISCP) New York, USA
 • 2005 študijný pobyt Artist in Residence, Add on, Kunst in Offentlichen Raum, Viedeň, Rakúsko
 • 2007 študijný pobyt Artist in Residence, MuseumsQuartier, Viedeň, Rakúsko
 • 2009 študijný pobyt Artist in Residence, Meetfactory, Praha, Česko
 • 2012 študijný pobyt Artist in Residence, GEOAIR Tbilisi, Gruzínsko
 • 2013 študijný pobyt Artist in Residence, Oberliht Kišinev, Moldavsko

Priebeh pracovných pomerov

 • Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, asistent, 2012 – dodnes
 • Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, odborný asistent, 2005 – 2007
 • časopis o súčasnom umení Vlna, redaktor výtvarnej časti, 2002 – 2013
 • Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita Bratislava, asistent, 2001 – 2002
 • Pedagogická fakulta TU, odborný asistent, 1998 – dodnes

Oblasti pedagogickej činnosti

 • 1998 – dodnes, Pedagogická fakulta TU: Sochársky ateliér, školiteľ bakalárskych, diplomových prác.

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  2007 – 2008, člen poroty Ceny Oskára Čepana
  2010 – 2014, spoluzakladateľ a člen o. z. Verejný podstavec

Výber z publikačnej činnosti

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • Moravčík, M. 2005. I run this city. In VLNA. roč. VII, č. 22. 2005, s. 16–23.
 • Moravčík, M. 2005. Jeden z YBA. In VLNA. roč. VII, č. 23. 2005, s. 6–11.
 • Moravčík, M. 2005. Chemicky podporené. In VLNA. roč. VII, č. 23. 2005, s. 12.
 • Moravčík, M. 2005. Návšteva v http gallery. In VLNA. roč. VII, č., 23. 2005, s. 102–106.

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch

 • Moravčík, M. Vila Tugendhat: Sbohem a na shledanou In Sochy v ulicích = Sculptures in the streets : Brno art open ’08, Brno : Dům umění města Brna, 2008. S. 38. ISBN 80­‑7009­‑154­‑1.

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch

 • Moravčík, M. Michal Moravčík – Readymade. autorský text In Veronika Rónaiová – Sociálna sonda. – [1. vyd.]. Bratislava : Gerlach print, 2008. S. 47. ISBN 978­‑80­‑89142­‑13­‑2.

CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciach a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

 • Moravčík, M. Internal affairs II / Spravy wewnetrzne II, 2003. (fotografia diela) In Piotr Piotrowski: Agorafilia: kapitola: Miedzy realnym socjalizmem a nacjonalizmem: REBIS, Poznaň, 2010. S. 188–190. ISBN 978­‑83­‑7510­‑551­‑3.
 • Moravčík, M. Internal affairs II / Spravy wewnetrzne II, 2003. In Piotr Piotrowski: Agorafilia: kapitola: Miedzy realnym socjalizmem a nacjonalizmem: REBIS, Poznaň, 2010. S. 188–190. ISBN 978­‑83­‑7510­‑551­‑3.
 • Moravčík, M. Dromomania, 2006, inštalácia, mix media. In Praguebiennale 3. – Bologna: Giancarlo Politi Editore – Flash Art, s. 249, Taliansko, 2007, ISBN 88­‑7816­‑142­‑X.
 • Moravčík, M. Sbohem a na shledanou, 2008, socha In Sochy v ulicích : Brno art open ’08. – Brno : Dům umění města Brna, 2008. S. 38–39. ISBN 80­‑7009­‑154­‑1.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Samostatné výstavy

2004 Internal Affairs 3 / Closed Society, Bratislava, CC Centrum 
Retro Urge, Bratislava, Billboart Gallery Europe
2005 Varianty poriadku, Ústí nad Labem, Galerie Raketa (CZ) 
FURNITURE, projekt ADD ON, Kunst in Öffentlichen Raum, Viedeň (A) 
Patriot Pact, Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác
2006 Poriadok, Bratislava, Mobile Studios Public Art project
2007 Polis (s P. Feriancovou a K. Krakowiak), Rím, Gallery Valentina Moncada (I)
2008 Martha Stewart would never dream of, Berlín, Galerie ANTJEWACHS (D)
2010 Dispositiv (s Tomášom Džadoňom), Brno, Galerie U Dobrého pastýře (CZ) 
DKP, Praha, Galerie Jelení, Centre for Contemporary Art (CZ)
2011 Glajchszaltung, Laboratorium sztuki, Wozownia Art Gallery, Toruń (PL)
2012 Alexander hrdina, MAKE UP GALLERY, Košice
2013 Если вам не нужен? / If You Don’t Need it? s Janou Kapelovou, Kišiňov, Projekt SPACES Asociatia Oberliht (MD)

Kolektívne výstavy

2006 Models for a Fictional Academy, Budapešť, Hungarian Academy of Fine Arts (H) 
Strip – images in line, Galerie Anita Beckers, Frankfurt nad Mohanom (D) 
How to Do Things? – In the Middle of (No)where… Berlin, Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Berlín (D) 
Grey Zones, Lipsko, Galerie für Zeitgenössische Kunst (D) 
The Urban Condition, Almere, Museum De Paviljoens (NL) 
Donaumonarchie, Bratislava, Billboart Gallery Europe (H)
2007 Hot Destination, Marginal Destiny IV, Drážďany, Motorenhalle (D) 
Zůstane to mezi námi, Praha, Karlin Studios (CZ) 
Objekty & inštalácie, Bratislava, Slovenská národná galéria 
Praguebiennale 3, Praha, Karlín Hall (CZ)
2008 Slovenský obraz (anti­‑obraz) 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Praha, Jazdiareň Pražského hradu (CZ) 
Všetko o múzeu, Bratislava, Slovenská národná galéria 
Brno Art Open 08, Brno (CZ)
2009 European Open Air Gallery, Regensburg, Donumenta 2009 (D) 
Od sadry k žuvačke, Nitra, Nitrianska Galéria 
Fantázie o začiatku, Bratislava, Miestna knižnica Petržalka
2010 Transart Communication / Public Dialog, Komárno / Komárom (SK/H) 
Der Drang nach Osten, Parallels towards Postcolonialism and Coloniality within the Centraleuropean space, Bratislava, Galéria Hit, 
Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria, 
Formats of Transformation 89­‑00, Viedeň, MUSA Museum auf Abruf (A)
2011 Common Identity? Bratislava, Galéria SPACE 
Galicia: Topographies of Myth / Rhythmic Exercises, Nowy Sacz, BWA Sokol (PL) 
Prague Biennale 5, Microna Space, Praha (CZ) 
Flashbulb Memory, Studio Gallery, Budapešť (H)
2012 Ďakujeme, že ste prijali našu účasť, Žilina, Nová synagóga 
Sociálna sonda 2 Veroniky Rónaiovej, Bratislava, Dom umenia

Bibliografia

Autorské katalógy

 • Moravčík, M. 2003. Internal Affairs – Michal Moravčík / Martin Piaček, Bratislava, ISBN 80­‑969455­‑0­‑5.
 • Moravčík, M. – Nimcová, L. 2009. Zvyšky, Bratislava, IVO a CEE PHOTOFUND, ISBN 978­‑80­‑970202­‑6­‑2.
 • Moravčík, M. – Džadoň, T. 2012. BOD 0, Bratislava, Verejný podstavec, ISBN 978­‑80­‑970857­‑7­‑3.

Zbierky

 • Slovenská národná galéria, Bratislava.
 • Považská galéria umenia, Žilina.
 • Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica.
 • Armádne štúdio, Bratislava.
 • Statutární město Brno.
 • o. z. Štokovec, Banská Štiavnica.

Poznámka: Na tejto časti stránky sa momentálne pracuje…

Prosím, zvoľte kartu.