Skip to main content

Bakalárske štúdium

Denná forma
Anglický jazyk a anglofónne kultúry OŠP opis
Animácia výtvarného umenia OŠP opis
Predškolská a elementárna pedagogika OŠP opis
Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich OŠP opis
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo OŠP opis
Učiteľský základ OŠP  
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry OŠP opis
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo biológie v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo chémie v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo histórie v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo informatiky v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo matematiky v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii OŠP opis
Učiteľstvo výchovy k občianstvu OŠP opis
Učiteľstvo výtvarného umenia OŠP opis
 
Externá forma
Anglický jazyk a anglofónne kultúry OŠP opis
Predškolská a elementárna pedagogika OŠP opis
Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich OŠP opis
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo OŠP opis
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry OŠP opis