Skip to main content

Study Consultants

Study Programme in Slovak Translation Study Consultant
animácia výtvarného umenia Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
anglický jazyk a anglofónne kultúry English Language and Anglophone Cultures doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.
pedagogika výtvarného umenia Education of Fine Arts Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
predškolská a elementárna pedagogika Mgr. Jana Fúsková, PhD.
predškolská pedagogika Mgr. Jana Fúsková, PhD.
slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – bakalárske štúdium Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – magisterské štúdium Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – bakalárske štúdium Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – magisterské štúdium Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
teória jazykového a literárneho vzdelávania – doktorandské štúdium doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednoodborové) English Language and Literature (monodisciplinary) doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) English Language and Literature in Combination doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo biológie v kombinácii Biology in Combination doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Ethics in Combination Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – bakalárske štúdium Chemistry in Combination – Bachelor Study doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – magisterské štúdium Chemistry in Combination – Master Study doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
učiteľstvo informatiky v kombinácii Computer Science in Combination doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo matematiky v kombinácii Mathematics in Combination doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii German Language and Literature in Combination Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr. Jana Fúsková, PhD.
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii Slovak Language and Literature in Combination doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii Citizenship Education in Combination Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Art Education in Combination Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

 

Teaching Coordinator for Students with Special Needs