Skip to main content

Mgr. Michaela Bieliková, PhD.

michaela_bielikova
Department
Katedra školskej pedagogiky
Work Assignments
  • odborná asistentka
E‑mail
michaela.bielikovaaaatruni.sk
Room
625
Telephone Extension
Tutorial teaching
streda: 8:40 - 9:30 a 11:10 - 12:00

Je absolventkou magisterského štúdijného programu učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii biológia a fyzika na Pdf TU. Doktorandské štúdium absolvovala taktiež na Pdf TU. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala modifikácii detských prekonceptov o prírodných javoch s využitím metódy Concept Cartoons©.

Zameriava sa na prírodovedné  vzdelávanie v MŠ a na prvom stupni ZŠ. Okrem toho sa vo svojej publikačnej činnosti venuje aj školským výchovno-vzdelávacích zariadeniam v slovenskom a zahraničnom prostredí.