Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Michaela Bieliková, PhD.

michaela_bielikova
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
Pozície

rodičovská dovolenka

E‑mail
michaela.bielikovaaaatruni.sk
Miestnosť
625
Klapka

Je absolventkou magisterského štúdijného programu učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii biológia a fyzika na Pdf TU. Doktorandské štúdium absolvovala taktiež na Pdf TU. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala modifikácii detských prekonceptov o prírodných javoch s využitím metódy Concept Cartoons©.

Zameriava sa na prírodovedné  vzdelávanie v MŠ a na prvom stupni ZŠ. Okrem toho sa vo svojej publikačnej činnosti venuje aj školským výchovno-vzdelávacích zariadeniam v slovenskom a zahraničnom prostredí.