Skip to main content

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

Department
Katedra anglického jazyka a literatúry
Work Assignments
  • zástupkyňa katedry pre vzdelávanie
  • študijná po­rad­ky­ňa pre jednoodborové učiteľské študijné programy anglického ja­zy­ka a literatúry
  • študijná po­rad­ky­ňa pre učiteľské študijné programy v kombinácii s anglickým ja­zy­kom a literatúrou
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijných programoch Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijných programoch Učiteľstvo anglického jazyka (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v doktorandskom študijnom programe Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
E‑mail
hana.vancovaaaatruni.sk
Room
531
Telephone Extension
Tutorial teaching
streda: 10. 00 – 11. 30 hod.
Konzultačné hodiny študijného poradcu:
streda: 11. 30 – 13.00 hod. (online cez MS TEAMS)