Skip to main content

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD., univerzitný docent

Fotografia
Department
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Work Assignments
  • študijný po­rad­ca pre študijné pro­gramy
    v kombinácii s výtvarným umením
  • zástupca vedúceho katedry
E‑mail
roman.gajdosaaatruni.sk
Room
616
Telephone Extension
Tutorial teaching
Pondelok: 10:20 - 11:10
Utorok: 12:00 - 13:50

VTC: VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (1983) študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr pokračoval v štúdiu v ateliéri intermédií na Fakulte výtvarných umění na Vysokom učení technickom v Brne. Doktorandské štúdium absolvoval na Trnavskej univerzite. V roku 2016 sa stal členom Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2007. Vyučuje predmety kresba, úvod do estetiky a úvod do súčasného umenia, ktorý poskytuje študentom základnú orientáciu v kontexte umenia druhej polovice 20. storočia. V rámci magisterského programu prednáša a vedie seminár s názvom úvod do teórií vizuality, venovaný vizuálnej kultúre a podporujúci u študentov kritický prístup k vizuálnym zobrazeniam.

Od roku 2006 publikuje recenzie a štúdie vo výtvarných periodikách (Ateliér, Vlna), tiež sa venuje kurátorskej práci v domácom a medzinárodnom kontexte. Zrealizoval samostatné výstavy Jiřího Valocha, Blažeja Baláža a Márie Balážovej a medzinárodnú výstavu Intertext // od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu (Trnava, Galéria Jána Koniarka, 2009). Výsledky dizertačnej práce publikoval v roku 2010 pod názvom Konceptuálny text – genéza a metamorfózy. Bol spoluautorom katalógu Blažej Baláž: Texty 1988 – 2007 (Trnava : Na východ od raja, 2007) a monografie Márie Balážovej (Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009). V zahraničí publikoval štúdiu s názvom Projekcia lingvistického myslenia do výtvarného umenia súčasnosti (In Intermedialita: Slovo – obraz – zvuk. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007) a text Opposite Direction (In Prōtocollum 2016//17. Global Perspectives on Visual Vocabulary. Berlin : Dickersbach Kunstverlag, 2016).

Ako výtvarník prezentoval svoju tvorbu na niekoľkých samostatných výstavných projektoch Beginner Layer by Layer, Brno, Galerie ARS, 2013, Zadná projekcia, Nitra, Galéria mladých, Nitrianska galéria, 2012 a zúčastnil sa niekoľkých skupinových výstav na Slovensku a v Českej republike, Geo--Text, Košice, Východoslovenská galéria, 2014, VII. Nový Zlínský Salon, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2014, Slovenská geometrie 1, Plzeň, Galerie města Plzně, 2010. V rokoch 2011 a 2014 bol finalistom súťaže Maľba roka, ktorú pravidelne usporadúva Nadácia VÚB.