Skip to main content

Oznam k zápisom do vyššieho ročníka

do 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia,
do 2. a 3. ročníka magisterského štúdia,
do 2. až 4. ročníka doktorandského štúdia,
v dennej a externej forme štúdia

na akademický rok 2023/2024.

 

Do 15. 7. 2023 je potrebné poslať poštou na študijné oddelenie PdF, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava:

  • Vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo v sekcii Dokumenty) na nový AR 2023/2024.
  • Výpis výsledkov štúdia za ukončený AR 2022/2023, výpis je potrebné podpísať.
  • Kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky na AR 2023/2024.

 

Vedúca študijného oddelenia