Skip to main content

Medzinárodné vzťahy

Spolupráca na medzinárodnom študijnom programe (Bulharsko – Slovensko)

Katedra nemeckého jazyka a literatúry v spolupráci s bulharskými univerzitami v Sofii, Shumene a Blagoevgrade sa podieľa na realizácii medzinárodného študijného programu M.A. Digital Competences in Foreign Language Teaching.

Jeho cieľom je, okrem iného, medzinárodne vzdelávať študentov z menovaných univerzít v oblasti mediálnych kompetencií budúcich učiteľov cudzích jazykov. Naša katedra prispieva v programe výučbou predmetu mediálna kultúra vo vyučovaní cudzieho jazyka.

 


Skúste tiež náš archív.