LITERATÚRA


 

 1. Šramko, T. a kol.: Chémia pre 8. ročník základnej školy. Bratislava, SPN, 1991

 2. Velikanič, A., Šramko T.: Chemická čítanka pre základné školy. Bratislava, SPN 1991, 207 s

 3. Čársky, J. a kol.: Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava, SPN, 1992                                            

 4. Záhradník, P., Kollárová, M.: Prehľad chémie 2. Bratislava, SPN, 1997      

 5. Rajendran, N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 2/49, 36-37 (2000)

 6. Rajendran, N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 3/49, 37-39 (2000)

 7. Rajendran, N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 4/49, 46-47 (2000)        

 8. Rajendran, N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 1/50, 36-38 (2001)

 9. Rajendran, N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 3/50, 28-29 (2001)

 10. Ganajová, M., Dunčková, I.: Chémia každodenného života. Chem. Listy 96, 766-769 (2002)

 11. http://kekule.science.upjs.sk/chemia/index.htm (marec 2002)

 12. CD-nosič "Chemische Experimente mit Supermarktprodukten. Inštitút analytickej chémie Technickej Univerzity v Clausthale (Rakúsko).                                                                                   

 

 

 

 

.