CHÉMIA V KUCHYNI

 

Autor: Mária Ganajová

"Chémia nie je, keď páchne a rachotí,

chémia je, keď sa smeje žalúdok"

 

Prehľad jednotlivých tém

 

Chémia nás živí

Kyseliny a zásady v kuchyni

 

Chémia vybraných potravín

Kvíz

 

Literatúra

Copyright © Trnavská univerzita v Trnave 2006

Vydané v rámci riešenia štátnej úlohy výskumu a vývoja Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní.