CHÉMIA NÁS ŽIVÍ / KYSELINY A ZÁSADY V KUCHYNI

 


Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 (sóda bikarbóna) ako zásada


 

    Pomôcky a chemikálie:  

Kadičky (resp. fľaštičky, napr. od detskej výživy), lyžička, zápalka, banka so zátkou s odvodnou trubičkou.

Kyselina citrónová (HOOC-CH2-COH(COOH)-CH2-COOH) – citrónová šťava, hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) – sóda bikarbóna, 8 % roztok kyseliny octovej (CH3COOH) – ocot, kyselina jablčná (HOOC-CH2-CH(OH)-COOH) – jablčná šťava, vápenná voda (roztok Ca(OH)2).  

Postup práce:

1. Do malej kadičky nasypte asi lyžičku hydrogenuhličitanu sodného (sódy bikarbóny).   K nemu prilejte asi 2 cm3 roztoku kyseliny citrónovej (šťavy z citrónu) a spolu premiešajte. Keď sa začne vyvíjať plyn, vsuňte do ústia kadičky zapálenú zápalku a pozorujte horenie.  

2. Do kadičky s dvoma lyžičkami hydrogenuhličitanu sodného (sódy bikarbóny) pridajte niekoľko kvapiek roztoku kyseliny octovej (octu). Urobte rovnakú skúšku horiacou zápalkou ako v prvej časti.  

3. Do banky s  dvoma lyžičkami hydrogenuhličitanu sodného (sódy bikarbóny) prilejte asi 2 cm3 roztoku kyseliny jablčnej (jablčnej šťavy). Hrdlo banky uzavrite zátkou s odvodnou trubičkou. Koniec trubičky zaveďte do kadičky s vápennou vodou. Pozorujte zmeny sfarbenia vápennej vody.

Pozorovanie a vysvetlenie:

Vo všetkých troch pokusoch hydrogenuhličitan sodný reagoval s kyselinami (kyselinou citrónovou, kyselinou octovou a kyselinou jablčnou) za búrlivého vývoja plynu.

1. a 2.: V unikajúcom plyne zhasla horiaca zápalka, čím sa potvrdilo, že pri uvedených reakciách vznikal oxid uhličitý CO2.

3. Pri zavádzaní oxidu uhličitého do vápennej vody vznikal v kadičke biely zákal.  

V kuchyni bežne používaná sóda bikarbóna je vlastne hydrogenuhličitan sodný. Jeho roztok reaguje zásadito. V citrónovej šťave sa nachádza kyselina citrónová, ocot je vlastne zriedeným roztokom kyseliny octovej a v jablčnej šťave je obsiahnutá kyselina jablčná. Hydrogenuhličitan sodný sa teda kyselinami neutralizuje za vzniku soli príslušnej kyseliny, oxidu uhličitého a vody.    

I.     NaHCO3        +        kys. citrónová            citran sodný    +    CO2    +    H2O

   hydrogenuhličitan                                                                               oxid           voda

         sodný                                                                                           uhličitý  

II.    NaHCO3        +        CH3COOH             octan sodný     +     CO2   +     H2O

   hydrogenuhličitan            kyselina                                                    oxid          voda

           sodný                          octová                                                   uhličitý

 

Pri pokusoch 1 a 2 sa v nádobe zachytával CO2, ktorý bráni horeniu, nakoľko je ťažší ako kyslík a vytlačí ho z nádoby.  

III.   NaHCO3        +        kys. jablčná           jablčnan sodný    +     CO2   +    H2O

    hydrogenuhličitan                                                                              oxid          voda

           sodný                                                                                         uhličitý  

Odvádzaný oxid uhličitý CO2 reaguje s hydroxidom vápenatým Ca(OH)2 vo vápennej vode:  

                              CO2       +      Ca(OH)2          CaCO3     +    H2O

                                         oxid               hydroxid              uhličitan         voda

                                       uhličitý            vápenatý             vápenatý                

 

Zneškodnenie splodín:

Zneškodnenie vedľajších produktov a bezpečnosť: produkty experimentu nie sú zdraviu škodlivé a všetko sklo môžete bežne vymyť vodou vo výlevke.